Onderzoek naar eventuele bloedverwantschap tussen bruidegoms en bruiden in de Burgerlijke Stand van Roosendaal en Wouw in de periode 1811 tot ca. 1925.

 

Het opsporen van dergelijke huwelijken is niet zo simpel.

Ik ben daarbij geholpen door Paul Van den Bosch van het Gemeentearchief te Roosendaal die op  de oorspronkelijke databasebestanden een zoekprogramma heeft losgelaten.

Het resultaat was een serie van 47 huwelijken in Roosendaal en 13 in Wouw.

 

De huwelijken worden hieronder vermeld, per plaats in alfabetische volgorde.

Is er sprake van bloedverwantschap dan wordt dat vermeld en is de familienaam de link naar een tekstpagina waarin de genealogische gegevens voorkomen. In die tekstpagina is een verwijzing opgenomen naar een grafische voorstelling.  Op de tekstpagina is ook een kopie van de huwelijksakte opgenomen (soms alleen van de eerste pagina).

 

ROOSENDAAL. (Gemeente Roosendaal en Nispen)

 

BAKX 22 april 1930: Gerardus Petrus  trouw Petronella Catharina (akte no. 23)

Zij zijn volle neef en nicht.

 

BARTELEN. 9 mei 1876: Petrus trouwt Antonia (akte no. 26).

Zij zijn verre neef en  nicht (8e graad).

 

BOOM VAN DEN. 7 mei 1843 (no. 16). Petrus Antonius trouwt Johanna.

Zij zijn verre neeft en nicht (6e graad).

 

BRAAT. 20 januari 1921 (no. 9). Cornelis Johannes trouwt Adriana.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen

 

BREUGELMANS. 21 februari 1922 (no. 27) Cornelis trouwt Petronella Maria.

Zij zijn verre neef en nicht (8e graad).

 

BRUIJN, DE. 10 juni 1924 (no. 69). Marinus trouwt Adriana.

Van hen geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

DECKERS. 21 januari 1820 (no. 1) Adriaan trouwt Anna Maria.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

DEKKERS. 15 mei 1867 (no. 26). Antonius trouwt Anna Maria.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

DEKKERS. 16 februari 1927 (no. 16). Cornelis Johannes trouwt Elisa Dimphna Leonarda.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

DEKKERS. 7 juli 1862 (no.50). Cornelius Bernardus trouwt Antonia Coleta.

Zij zijn volle neef en nicht. (Akte no 50 is een akte gemaakt op basis van een uittreksel van de

Burgerlijke Stand van de stad Antwerpen, waar het echtpaar getrouwd is.)

 

DEKKERS. 20 februari 1813 (no. 2). Jean Baptiste trouwt Adrienne.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

DEURSEN, VAN. 26 mei 1876 (no. 32). Petrus  trouwt Anna Maria.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

EEKELEN,VAN. 4 mei 1926 (no. 32). Adrianus Cornelis trouwt Johanna.

Zij zijn verre halfneef en halfnicht (7e graad) .

 

EEKELEN,VAN. 2 november 1915 (no. 98). Gerardus trouwt Adriana.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

EEKELEN,VAN. 4 mei 1828 (no. 5). Petrus trouwt Maria Catharina.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

GASTEL,VAN. 16 februari 1897 (no. 17). Cornelis Martinus trouwt Petronella Maria.

Zij zijn volle  neef en nicht.

 

HEIJST, VAN. 8 februari 1854 (no. 4). Cornelis trouwt Geertruij.

Zij zijn verre halfneef en halfnicht van elkaar (6e graad).

 

HEIJST, VAN. 15 april 1885 (no. 12). Johannes Baptist trouwt Johanna.

Zij zijn verre  neef en nicht (6e graad).

 

KONINGS. 26 juli 1927 (no. 96). Antonius Leonardus trouwt Josephina Catharina.

Zij zijn verre neef en nicht ( 8e graad).

 

KONINGS. 7 april 1902 (no. 21). Petrus trouwt Helena.

Zij zijn verre neef en nicht ( 6e graad)

 

MAAS. 24 oktober 1904 (no. 79). Petrus Cornelis trouwt Hendrina.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

MAATJENS. 26 oktober 1910 (no 80). Rumoldus trouwt Maria Antonetta.

Zij zijn volle neeft en nicht.

 

MICHIELSEN. 2 februari 1870 (no. 4). Petrus trouwt Geertruij.

Zij zijn verre neef en nicht (7e graad).

 

NIEUWLAAT. 25 mei 1897 (no. 45). Adrianus trouwt Cornelia.

Zij zijn volle neef en nicht.

 

NOTENBOOM. 2 januari 1933 (no. 2).Adrianus Antonius Cornelis trouwt Cornelia Petronella.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

OSSENBLOK. 27 november 1879 (no. 60). Francus trouwt Maria.

Zij zijn oom en nicht.

 

POTTERS. 7 mei 1818 (no. 14). Johannes trouwt Adriana Cornelia.

Zij zijn volle neef en nicht.

 

ROMMERS. 20 mei 1919 (no. 63). Jacobus Marinus trouwt Johanna.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

SCHEEPERS. 1 mei 1888 (no. 18). Johannes trouwt Geertruida.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

SCHOONEN. 9 mei 1860 (no. 22). Johannes Baptist trouwt Wilhelmina.

Zij zijn verre neef en nicht (7e graad).

 

SCHOONEN. 17 juni 1863 (no. 38). Petrus Nicolaas trouwt Johanna.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

SCHRAUWEN. 2 october 1923 (no. 126). Antonius Johannes trouwt Cornelia.

Zij zijn verre neef en nicht (7e graad).

 

SEBREGTS. 9 augustus 1857 (no. 28). Johannes trouwt Johanna.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

SUIJKERBUIJK. 9 november 1908 (no. 98). Adrianus trouwt Cornelia.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

TIMMERMANS. 8 januari 1919 (no. 4). Adrianus Marinus trouwt Adriana Maria.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

VALKENBURG. 19 oktober 1880 (no. 43). Petrus trouwt Antonetta.

Zij zijn verre neef en nicht (7e graad).

 

VEN, VAN DE. 1 februari 1909. Peter Hugo trouwt Maria Wilhelmina.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

VERMEULEN. 19 mei 1908 (no. 46). Pieter Jacobus trouwt Johanna Adriana.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

VERMUNT. 23 mei 1916 (no. 54). Antonius Adrianus trouwt Maria Elisabeth.

Zij zijn volle neef en nicht.

 

VERNIMMEN. 22 mei 1917 (no. 62). Hendrikus Ludovicus trouwt Emmerentia Christina.

Zij zijn achterneef en –nicht (5e graad).

 

VLIERBOOM. 17 april1893 (no. 50). Willem Wijnand trouwt Jeanne Cornelie.

Zij zijn volle neef en nicht.

 

VREUGDEN. 6 septembeer 1819 (no. 22). Nikolaas trouwt Maria Catharina.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

VRIENS. 24 oktober 1905 (no. 86). Petrus Johannes trouwt Catharina.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

VROMANS. 29 juli 1907 (no. 71). Christianus trouwt Johanna.

Zij zijn verre neef en nicht(7e  graad)

 

WAEL, DE. 3 mei 1835 (no. 12. Leonardus trouwt Maria.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

ZUNDERT, VAN. 21 juni 1927 (no. 88). Ludovicus Alexander trouwt Maria Gerardina.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

 

WOUW.

 

 

BASTIAANSE. 28 juni 1917 (no.16). Marinus trouwt Adriana.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

BASTIAANSE. 27 mei1921 (no. 25). Petrus trouwt Cornelia Adriana

Zij zijn volle neef en nicht.

 

BERGEN, VAN. 29 april 1869 (no. 7 ). Jacobus trouwt Maria.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

EEKELEN, VAN. 16 mei 1877 (no. 18). Pieter Jan trouwt Paulina.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

LOON, VAN. 25 juni 1883 (no.11  ). Christiaan trouwt Maria Elisabeth.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

LUIJSTERBURG. 16 november 1864 (no.16) Adriaan trouwt Catharina.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

LUIJSTERBURGH. 8 juli 1812 (no.11 ). Jean trouwt Elisabeth

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

MANGELAARS. 4 augustus 1887 (no. 14). Pieter trouwt met Dingena.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

 

SUIJKERBUIJK. 23 MEI 1811(NO.8) Corneille trouwt Dingene.

Geen bloedverwantschap kunnen vaststellen.

 

TILBURG, VAN. 26 april 1900 (no.). Cornelis trouwt Johanna.

Zij zijn volle neef en nicht.

 

VALKENBURG. 22 augustus 1861 (no. 18 ) Leonardus trouwt Anna Cornelia

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).

 

VALKENBURG. 30 oktober 1871 (no.26  ) Johannes trouwt Adriana Cornelia.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad)

 

VERBRAAK. 21 augustus 1902 (no. 29  ). Petrus Wilhelmus trouwt Johanna.

Zij zijn verre neef en nicht (6e graad).