Genealogie BOITEN, een Gronings schippersgeslachtGeorge en Wil Ross - MMXIV -

© 2014  George en Wil Ross

Evelindeflat 55

4707 EX ROOSENDAAL

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20131219


Inleiding
Genealogie BOITEN.


Onze belangstelling voor de familie Boiten begon in feite al toen Joanne Evans-Boiten een stage begon in de Scots International Church in Rotterdam en we ontdekten dat ze Nederlands sprak.
Later begrepen we van haar dat ze in Amsterdam geboren was. Ons idee was dat haar ouders tijdelijk in Nederland, in Amsterdam gewoond hadden. Dit was echter een geheel verkeerde gedachte die we vaarwel moesten zeggen toen we ontdekten dat ze tot een redelijk grote familie behoorde die vanaf het begin van de 18e eeuw haar oorsprong had in het veenkoloniale Groningen.

Met Joanne's goedvinden hebben we ons verdiept in die familie en dat heeft nogal wat opgeleverd.
Joanne's verhaal was dat in de 16e eeuw twee broers uit Hagen in Duitsland naar Nederland kwamen en dat de gehele familie van hen zou afstammen.
We hebben dit niet kunnen bevestigen. De kerkregisters in de meeste plaatsen in Groningen gaan weliswaar vrij ver terug maar omdat er in die vroegste perioden geen familienamen in de registers werden ingeschreven blijft het moeilijk aan de hand van namen zoals Hendrik Lucas het voorgeslacht verder terug te vinden.
Onze naspeuringen gaan terug tot Hindrik Lucas die in 1710 in Veendam trouwde met Jannetie Jans. Zij lieten in Veendam 9 kinderen dopen waarvan er in ieder geval 5 tot volwassenheid gekomen zijn.
Alle Boitens die we tegen gekomen zijn, behoren tot het nageslacht van deze ene. Zijn er twee broers geweest dan is het nageslacht van één van hen uitgestorven voor familienamen geregistreerd gingen worden, of ze zijn onder een geheel ander naam door het leven gegaan.


Opvallend is dat de familie bijna in z'n geheel en heel lang in dezelfde streek is blijven wonen. Dit blijkt alleen al uit het feit dat in Veendam 187 Boitens zijn geboren, 33 in Wildervank, 53 in Muntendam en 17 in Groningen (stad).

Bij de geringe verspreiding van de familie zijn er “in den vreemde” afwijkingen in de naam voorgekomen. Naast de familienaam Boiten zijn we ook tegen gekomen Bouten, Bouiten Buiten en Boeiten.
In Nederland vinden we ze buiten Groningen hoofdzakelijk terug in Delfshaven en Rotterdam.

Het was voor ons een duidelijke verrassing dat het merendeel van de familie met de scheepvaart te maken had. We zijn er 15 tegen gekomen die zeeman waren, er waren 20 schippers, 2 buitenvaarders en 2 schippersknechten. Eén werd vermeld als 1e Stuurman Grote Vaart.
De andere leden van de familie waren over het algemeen middenstanders. We heben één onderwijzer aangetroffen en een drietal predikanten.

Zoals in zo veel Nederlandse families zijn ook leden van de familie Boiten naar de USA geemigreerd.
We vinden ze terug in Chicago, Cook, Illinois en in Grand Haven City, Ottawa, Michigan.

Dit onderzoek is door ons geheel via Internet gedaan. De belangrijkste website was “Alle Groningers” die alle DTB-gegevens en de gehele Burgerlijke Stand van de provincie Groningen bevat, inclusief scans van (bijna) alle akten.
Verder hebben we gebruik gemaakt van “WIE WAS WIE” de nieuwe landelijke website.
Hier en daar zijn ook gegevens ontleend aan websites die gegevens bevatten van andere onderzoekers. Deze gegevens zijn niet altijd gecontroleerd met oorspronkelijke bronnen.
Behalve met Joanne hebben we met niemand van de familie contact gehad om hen te vragen naar gegevens. Dat is ook de reden dat in verhouding weinig gegevens van de laatste decennia vermeld zijn.
Die gegevens zijn ook niet in de databases van de archieven te vinden omdat gegevens van geboorten van de laatste 100 jaar, huwelijken van de laatste 75 jaar en overlijdens van de laatste 50 jaar niet openbaar zijn.
Genealogisch onderzoek is mensenwerk en dus zal er wel eens een foutje in dit overzicht kunnen zitten. Mocht u er één tegen komen laat het ons dat a.u.b. weten. Wij kunnen dan een verbetering aanbrengen. Ook de volledigheid is zeker geen 100%, alleen al door het niet openbaar zijn van alle gegevens. Uiteraard zijn ook alle aanvullingen van harte welkom.


Roosendaal,
Voorjaar 2013,
George en Wil Ross,
Email: georgeross@home.nl

 

Een index op familienamen vindt u achter de normale tekst of hier.


Generatie I

I  Hindrik Lucas.

(Volgens website Savenije mogelijk gedoopt Veendam 22-12-1686, zoon van Lucas Claessen en Anneke Eijlers)

Hindrik trouwt Veendam op vrijdag 17 januari 1710 met Jannetie Jans.

Van Hindrik en Jannetie zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 14 september 1710, zie II-A.

2  Lukas Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 20 november 1712, zie II-B.

3  Jacob Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 5 mei 1715, is jong overleden.

4  Hindrik Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 17 januari 1717, zie II-C.

5  Anne Hindriks is gedoopt Veendam op woensdag 3 januari 1720.

6  Jacob Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 20 september 1722, zie II-D.

7  Geertjen Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 4 februari 1725.

8  Klaas Hendriks is gedoopt Veendam op vrijdag 6 augustus 1728, zie II-E.

9  Annigjen Hindriks is gedoopt Veendam op vrijdag 23 februari 1731.

Generatie II

II-A  Jan Hindriks, zoon van Hindrik Lucas (I) en Jannetie Jans, is gedoopt Veendam op zondag 14 september 1710.

Jan trouwt Veendam op zaterdag 1 januari 1735 met Annigjen Geerts. Annigjen is gedoopt Veendam, is begraven aldaar op maandag 2 december 1782.

Van Jan en Annigjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertjen Jans is gedoopt Veendam op zondag 27 mei 1736, is jong overleden.

2  Geertien Jans is gedoopt Veendam op zondag 2 juni 1737, is jong overleden.

3  Geertien Jans is gedoopt Veendam op zondag 9 november 1738.

4  Elisabeth Jans is gedoopt Veendam op zondag 3 september 1741.

5  Hindrik Jans is gedoopt Veendam op zondag 9 februari 1744.

6  Geert Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 18 september 1746, zie III-A.

7  Jacob Jans is gedoopt Veendam op zondag 16 februari 1749.

II-B  Lukas Hindriks, zoon van Hindrik Lucas (I) en Jannetie Jans, is gedoopt Veendam op zondag 20 november 1712.

Lukas trouwt Veendam op zondag 8 januari 1736 met Aaltjen Ottes.

Van Lukas en Aaltjen zijn zes kinderen bekend:

1  Froucke Lukas Boiten is gedoopt Veendam op zondag 30 september 1736, is overleden aldaar op donderdag 26 februari 1824. Froucke werd 87 jaar.

Froucke trouwt Veendam op zondag 23 december 1764 met Jacob Jacobs, zie III-F.

2  Hindrik Lukas is gedoopt Veendam op zondag 24 augustus 1738, zie III-B.

3  Jantje Lukas is gedoopt Veendam op vrijdag 1 maart 1743.

4  Jan Lucas Boiten is gedoopt Veendam op zondag 9 oktober 1746, is jong overleden.

5  Jan Lukas(Lucas) Boiten is gedoopt Veendam op zondag 19 januari 1749, zie III-C.

6  Otto Lukas Boiten is geboren Veendam rond 1741 (doop niet in register gevonden), zie III-D.

II-C  Hindrik Hindriks Boiten, zoon van Hindrik Lucas (I) en Jannetie Jans, is gedoopt Veendam op zondag 17 januari 1717, is begraven aldaar op vrijdag 22 juli 1791. Hindrik werd 74 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op dinsdag 5 juni 1742 met Almt Jacobs. Almt is afkomstig uit Wildervank.

Van Hindrik en Almt zijn negen kinderen bekend:

1  Hindrik Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 22 september 1743, zie III-E.

2  Berentje Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 14 maart 1745.

3  Jantje Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 12 maart 1747.

4  Jacob Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 25 mei 1749, is jong overleden.

5  Annechien Boiten is gedoopt Veendam op dinsdag 22 december 1750, is begraven aldaar.

6  Annechien Beuiten is gedoopt Veendam op zondag 11 november 1753, is overleden aldaar op donderdag 23 oktober 1800. Annechien werd 46 jaar.

7  Jacobien Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 28 maart 1756, is jong overleden.

8  Jacobien Boiten is gedoopt Veendam op donderdag 6 juli 1758.

9  Jacob Boiten is gedoopt Veendam op zondag 16 september 1759.

II-D  Jacob Hindriks, zoon van Hindrik Lucas (I) en Jannetie Jans, is gedoopt Veendam op zondag 20 september 1722.

Jacob trouwt Veendam in januari 1744 met Jantien(Jantjen) Jacobs Reiers. Jantien(Jantjen) is begraven Veendam op donderdag 6 december 1781.

Van Jacob en Jantien(Jantjen) zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Jacobs is gedoopt Veendam op zondag 2 maart 1749, zie III-F.

2  Berendje Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op woensdag 18 augustus 1751, is overleden Wildervank op vrijdag 1 juni 1821 (in de akte vermeld als Boiten). Berendje werd 69 jaar.

Berendje trouwt Veendam op zondag 20 mei 1792 met Roelf Jacobs Slik. Roelf is geboren Veendam rond 1752, is overleden aldaar op vrijdag 6 juli 1827. Roelf werd ongeveer 75 jaar.

3  Jacob Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 4 november 1753, zie III-G.

4  Jan Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op donderdag 1 januari 1756, zie III-H.

5  Jantje Jacobs is gedoopt Veendam op zondag 2 september 1759, is overleden aldaar op vrijdag 30 mei 1817 (in de akte vermeld als Boiten). Jantje werd 57 jaar.

Jantje trouwt Veendam op zondag 13 mei 1798 met Evert Jans Drent.

6  Hindrik Jacobs is gedoopt Veendam op zondag 8 november 1761, zie III-I.

II-E  Klaas Hendriks, zoon van Hindrik Lucas (I) en Jannetie Jans, is gedoopt Veendam op vrijdag 6 augustus 1728.

Klaas trouwt Veendam op vrijdag 23 januari 1756 met Hindrickien Hindrix.

Van Klaas en Hindrickien zijn vier kinderen bekend:

1  Hindrik Klaassens Boiten is gedoopt Veendam op zondag 9 januari 1757, zie III-J.

2  Jacob Klaassens Boiten is gedoopt Veendam op zondag 23 september 1759, zie III-K.

3  Stoffer Klaassens Boiten is gedoopt Veendam op zondag 22 november 1761, zie III-L.

4  Jantje Klaassens Boiten is gedoopt Veendam op zondag 3 februari 1765, is overleden aldaar op woensdag 13 juni 1821. Jantje werd 56 jaar.

Jantje trouwt Veendam op zondag 22 april 1792 met Hindrik Alberts Boon.

Generatie III

III-A  Geert Jans Boiten, zoon van Jan Hindriks (II-A) en Annigjen Geerts, is gedoopt Veendam op zondag 18 september 1746.

Geert trouwt Veendam op zondag 8 februari 1778 met Elsien Jacobs.

Van Geert en Elsien zijn zes kinderen bekend:

1  Annigjen Geerts Boiten is gedoopt Veendam op zondag 4 april 1779.

2  Jakob Geerts Boiten is gedoopt Veendam op zondag 30 april 1780, zie IV-A.

3  Jan Geerts Boiten is gedoopt Veendam op zondag 16 februari 1783, zie IV-B.

4  Fokjen Geerts Boiten is gedoopt Veendam op zondag 8 januari 1786.

5  Annigjen Geerts Boiten is gedoopt Veendam op zondag 25 januari 1789.

6  Hindrik Geerts Boiten is gedoopt Veendam op zondag 23 oktober 1791, zie IV-C.

III-B  Hindrik Lukas, zoon van Lukas Hindriks (II-B) en Aaltjen Ottes, is gedoopt Veendam op zondag 24 augustus 1738, is begraven aldaar op vrijdag 22 juli 1791. Hindrik werd 52 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op zondag 8 januari 1775 met Margien Jacobs Pik, dochter van Jacob Pik en Aeltjen Sjourts. Margien is gedoopt Veendam op zondag 18 november 1753, is overleden aldaar op dinsdag 10 januari 1837. Margien werd 83 jaar.

Margien was eerder gehuwd (1) met Jan Hindriks Tunteler.

Van Hindrik en Margien zijn vier kinderen bekend:

1  Lukas Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 24 december 1775, zie IV-D.

2  Jacob Hindriks Boiten is geboren Veendam rond 1779, zie IV-E.

3  Otto Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 26 maart 1780, is overleden aldaar op zaterdag 3 augustus 1811. Otto werd 31 jaar.

4  Aaltje Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 29 juni 1783 (bij doop geen familienam), is overleden aldaar op zaterdag 26 augustus 1854 (weduwe van Antonie Scheppers). Aaltje werd 71 jaar.

Aaltje trouwt Veendam op zondag 30 april 1809 met Antoni Harms Schippers(Scheppers), zoon van Harm Schippers en Aafjen Stenhuis. Antoni is gedoopt Veendam op vrijdag 11 september 1767, is overleden aldaar op zondag 3 september 1848, houtkoper. Antoni werd 80 jaar.

III-C  Jan Lukas(Lucas) Boiten, zoon van Lukas Hindriks (II-B) en Aaltjen Ottes, is gedoopt Veendam op zondag 19 januari 1749, is overleden aldaar op woensdag 17 november 1824, schipper. Jan werd 75 jaar.

Jan trouwt Veendam op zondag 16 december 1781 (1) met Janna Jakobs.

Van Jan en Janna is een kind bekend:

1  Janna Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 15 december 1782.

Jan trouwt Veendam op zondag 15 januari 1786 (2) met Annechien Alberts, dochter van Albert Folkerts en Geertien Cijtses. Annechien is gedoopt Veendam op zondag 4 maart 1759, is overleden aldaar op vrijdag 13 augustus 1824. Annechien werd 65 jaar.

Van Jan en Annechien zijn zes kinderen bekend:

2  Albert Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 24 december 1786, zie IV-F.

3  Aaltje Jans Boiten is geboren op zondag 1 november 1789, is gedoopt Veendam op zondag 15 november 1789.

Aaltje trouwt Veendam op maandag 28 december 1812 met Lukas Geerts Venema, zoon van Geert Venema en Trijntje Hindriks. Lukas is geboren Veendam op vrijdag 2 maart 1787, zeeman.

4  Lukas Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 20 mei 1792, is jong overleden.

5  Folkert Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 21 september 1794, zie IV-G.

6  Geertje Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 12 november 1797, is overleden Meeden op zondag 5 februari 1888. Geertje werd 90 jaar.

Geertje trouwt Veendam op zaterdag 29 april 1820 met Harm Harms Nieboer, zoon van Harm Hindriks Nieboer en Stijntje Harms Feiken. Harm is geboren Veendam rond 1797, is overleden aldaar op maandag 4 januari 1841. Harm werd ongeveer 44 jaar.

7  Lukas Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 3 mei 1801, zie IV-H.

III-D  Otto Lukas Boiten, zoon van Lukas Hindriks (II-B) en Aaltjen Ottes, is geboren Veendam rond 1741 (doop niet in register gevonden), wonende Westerdiep 857 aldaar, is overleden aldaar op donderdag 17 oktober 1816 (in de akte familienaam Bouten), potschipper, wonende aldaar. Otto werd ongeveer 75 jaar.

Otto trouwt Veendam op zondag 11 januari 1767 met Maria Jacobs Goet, dochter van Jacob Hansen Goet en Swaantje Geugjes. Maria is gedoopt Veendam op zondag 8 februari 1739.

Van Otto en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Lukas Ottes is gedoopt Veendam op zondag 22 november 1767.

2  Swaantje Ottes is gedoopt Veendam op zondag 21 april 1771 (bij overlijden echtgenoot in 1826 vermeld als Bouten), is overleden Hoogezand op zaterdag 20 september 1851 (Bij overlijden vermeld als Zwaantje Ottes Boiting). Swaantje werd 80 jaar.

Swaantje trouwt Veendam op zondag 13 december 1801 met Hindrik Reinders Voorma. Hindrik is geboren Westerbroek, Hoogezand rond 1779, is overleden aldaar op zondag 30 april 1826. Hindrik werd ongeveer 47 jaar.

3  Aaltje Otten Boiten is gedoopt Veendam op zondag 17 december 1775, is overleden aldaar op zondag 5 oktober 1851 (Aaltje Ottes Buiten). Aaltje werd 75 jaar.

Aaltje trouwt Veendam op zondag 12 december 1802 met Jan Hindriks Dik. Jan is geboren Veendam rond 1775, is overleden aldaar op donderdag 17 januari 1861. Jan werd ongeveer 86 jaar.

4  Jakob Ottes Boiten is gedoopt Veendam op zondag 30 mei 1779, zie IV-I.

5  Hindrik Ottes Boiten is gedoopt Veendam op maandag 21 januari 1782.

III-E  Hindrik Hindriks, zoon van Hindrik Hindriks Boiten (II-C) en Almt Jacobs, is gedoopt Veendam op zondag 22 september 1743, is overleden aldaar op donderdag 27 januari 1791. Hindrik werd 47 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op zondag 25 november 1764 met Lijzabeth Jacobs.

Van Hindrik en Lijzabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Allemt Hindriks is geboren Veendam, is gedoopt op zondag 9 februari 1766, is ongehuwd overleden.

2  Jakob Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 7 juni 1767.

3  Allemt Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 11 juni 1769.

4  Zwaantje Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 16 december 1770.

Zwaantje was gehuwd met Reinke Hanses.

5  Berentje Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 10 januari 1773.

6  Hindrik Hindriks is gedoopt Veendam op zondag 6 november 1774.

III-F  Jacob Jacobs, zoon van Jacob Hindriks (II-D) en Jantien(Jantjen) Jacobs Reiers, is gedoopt Veendam op zondag 2 maart 1749.

Jacob trouwt Veendam op zondag 23 december 1764 met Froucke Lukas Boiten, dochter van Lukas Hindriks (II-B) en Aaltjen Ottes. Froucke is gedoopt Veendam op zondag 30 september 1736, is overleden aldaar op donderdag 26 februari 1824. Froucke werd 87 jaar.

Van Jacob en Froucke zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 16 februari 1766.

2  Aaltjen Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 22 november 1767.

3  Lukas Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 17 september 1769, zie IV-J.

4  Obbe Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 30 juni 1771, zie IV-K.

5  Hindrik Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 29 augustus 1773, zie IV-L.

6  Andries Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 12 januari 1777.

III-G  Jacob Jacobs Boiten, zoon van Jacob Hindriks (II-D) en Jantien(Jantjen) Jacobs Reiers, is gedoopt Veendam op zondag 4 november 1753, is overleden aldaar op dinsdag 13 september 1814, schipper. Jacob werd 60 jaar.

Jacob trouwt Veendam op maandag 9 oktober 1780 (1) met Martje Pieters. Martje is geboren Veendam.

Van Jacob en Martje is een kind bekend:

1  Jantje Jakobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 6 januari 1782, is jong overleden.

Jacob trouwt Veendam op zondag 8 januari 1786 (2) met Hindrikjen Kornelis van Driesten. Hindrikjen is geboren Groningen rond 1760, is overleden Veendam op donderdag 4 mei 1826 (Ouders niet vermeld in de akte). Hindrikjen werd ongeveer 66 jaar.

Van Jacob en Hindrikjen zijn zes kinderen bekend:

2  Jantje Jakobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 10 december 1786.

3  Hilligjen Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 25 januari 1789.

Hilligjen trouwt Veendam op zondag 29 december 1822 met Jan Pieters Ekkel, zoon van Pieter Jans Ekkel en Aaltje Hanskes.

4  Jantje Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 8 januari 1792, is overleden aldaar op dinsdag 11 december 1838. Jantje werd 46 jaar.

Jantje trouwt Veendam op zondag 20 februari 1825 met Jelle Jans Meijer, zoon van Jan Jelles Meijer en Grietje Jans Schierhout. Jelle is gedoopt Veendam op zondag 29 september 1793, is overleden aldaar op dinsdag 12 augustus 1879, zeeman. Jelle werd 85 jaar.

5  Niesjen Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 15 februari 1795, is overleden aldaar op zondag 21 mei 1865. Niesjen werd 70 jaar.

Niesjen trouwt Veendam op maandag 2 augustus 1819 met Pieter Sjoerds Gruppelaar, zoon van Sjoerd Pieter Gruppelaar en Fennechien Jacobs Negen. Pieter is gedoopt Veendam op zondag 11 november 1792, is overleden aldaar op vrijdag 7 januari 1876. Pieter werd 83 jaar.

6  Jacob Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 22 oktober 1797, zie IV-M.

7  Kornelis Jakobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 1 juni 1800.

III-H  Jan Jacobs Boiten, zoon van Jacob Hindriks (II-D) en Jantien(Jantjen) Jacobs Reiers, is gedoopt Veendam op donderdag 1 januari 1756, is overleden aldaar op zondag 16 april 1837, schipper. Jan werd 81 jaar.

Jan trouwt Veendam op zondag 7 januari 1787 met Hindrikjen Hindriks Beuker. Hindrikjen is geboren Veendam, wonende 426 aldaar, is overleden aldaar op zaterdag 5 september 1812, schipperse, wonende aldaar.

Van Jan en Hindrikjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Hinderik Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 22 november 1789.

2  Jantje Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 14 oktober 1792, is overleden aldaar op zaterdag 9 september 1854. Jantje werd 61 jaar.

Jantje trouwt Veendam op woensdag 25 juni 1817 met Wiecher Hendriks Ketelaar, zoon van Hendrik Wiechers Ketelaar en Stijntje Egberts Kremer. Wiecher is geboren op zondag 6 september 1789, is overleden Veendam op zaterdag 18 juni 1853, zeeman. Wiecher werd 63 jaar.

3  Evertje Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 12 oktober 1794, is overleden aldaar op woensdag 6 april 1864. Evertje werd 69 jaar.

Evertje trouwt Veendam op donderdag 23 maart 1826 met Hindrik Jans Brouwer, zoon van Jan Hindriks Brouwer en Mattje Klaassens. Hindrik is gedoopt Veendam op zondag 14 november 1802, is overleden aldaar op dinsdag 11 augustus 1863, boerenknecht. Hindrik werd 60 jaar.

4  Jakob Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 27 augustus 1797, zie IV-N.

5  Willem Jans Boiten is gedoopt Veendam op zondag 18 mei 1800.

III-I  Hindrik Jacobs, zoon van Jacob Hindriks (II-D) en Jantien(Jantjen) Jacobs Reiers, is gedoopt Veendam op zondag 8 november 1761, is begraven aldaar op zaterdag 13 augustus 1808 (vermeld als Hindrik Jacobs Boiten), schipper (1816). Hindrik werd 46 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op zondag 18 januari 1778 (1) met IJkjen(Rikze) Simons Taai.

Van Hindrik en IJkjen(Rikze) zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Hendriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 19 september 1779, zie IV-O.

2  Simon Hendriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 11 september 1785, zie IV-P.

3  Jantje Hendriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 27 april 1788.

4  Jan Hindriks Boeiten is geboren op zondag 23 januari 1791, zie IV-Q.

5  Fokke Hendriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 19 oktober 1794, is overleden aldaar op maandag 20 augustus 1821, kok aan boord van de Vrouw Gesiena. Fokke is in 1818. Fokke werd 26 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op zondag 7 januari 1798 (2) met Lummigjen Haakschop. Lummigjen is geboren Veendam rond 1775, is overleden aldaar op zaterdag 6 juli 1850. Lummigjen werd ongeveer 75 jaar.

Van Hindrik en Lummigjen zijn twee kinderen bekend:

6  Jantje Boiten is gedoopt Veendam op zondag 4 november 1798, is overleden aldaar op woensdag 21 december 1870. Jantje werd 72 jaar.

7  Eefke Hindriks Jacobs is gedoopt Veendam op zondag 29 november 1801.

III-J  Hindrik Klaassens Boiten, zoon van Klaas Hendriks (II-E) en Hindrickien Hindrix, is gedoopt Veendam op zondag 9 januari 1757, is overleden aldaar op zaterdag 10 september 1808. Hindrik werd 51 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op zondag 9 mei 1790 met Sibbeltje Alberts Boon. Sibbeltje is geboren Veendam, is overleden Ommelanderwijk [Veendam] op zondag 5 augustus 1832.

Van Hindrik en Sibbeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Klaas Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 17 juli 1791, is jong overleden.

2  Klaas Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 23 december 1792, is jong overleden.

3  Jantje Boiten is gedoopt Veendam op zondag 30 december 1804.

4  Klaas Hindriks Boiten is geboren op maandag 16 december 1793, is gedoopt Veendam op maandag 23 december 1793, zie IV-R.

5  Stijntje Boiten is geboren op zondag 6 december 1795, is gedoopt Veendam op zondag 13 december 1795, is ongehuwd overleden Zuidbroek op zaterdag 1 oktober 1859. Stijntje werd 63 jaar.

6  Hindrikje Boiten is gedoopt Veendam op zondag 8 september 1799, is overleden aldaar op zaterdag 3 december 1836. Hindrikje werd 37 jaar.

Hindrikje trouwt Veendam op vrijdag 15 augustus 1823 met Pieter Klaassens Bakker, zoon van Klaas Jans Bakker en Nieltje Jonas. Pieter is geboren Veendam op dinsdag 25 september 1759, is overleden aldaar op maandag 30 augustus 1841, landbouwer (1823). Pieter werd 81 jaar.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Martje Harms.

7  Albert Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 23 januari 1803, is jong overleden.

8  Albert Hindriks Boiten is gedoopt Veendam op zondag 4 mei 1806, zie IV-S.

III-K  Jacob Klaassens Boiten, zoon van Klaas Hendriks (II-E) en Hindrickien Hindrix, is gedoopt Veendam op zondag 23 september 1759, is overleden aldaar voor 1815. Jacob werd hoogstens 55 jaar.

Jacob trouwt Veendam op zondag 26 december 1784 met Catharina Luitjes Pinksterboer, dochter van Luitje Alberts Pinksterboer en Lammechien Steffens. Catharina is gedoopt Veendam op zondag 22 juli 1764, is overleden aldaar op zondag 26 februari 1815, renteniersche. Catharina werd 50 jaar.

Van Jacob en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Luitje Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 23 augustus 1789, zie IV-T.

2  Hindrikje Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 5 februari 1792, is overleden Oude Pekela op woensdag 10 februari 1858. Hindrikje werd 66 jaar.

Hindrikje trouwt Veendam op maandag 30 november 1812 (1) met Harm Derks Duit, zoon van Derk Reinders Duit en Roelfien Harms. Harm is geboren Veendam, schipper. Hindrikje trouwt Veendam op vrijdag 6 juli 1838 (2) met Jan Jogchums Lumkes, zoon van Jogchum Jans Lumkes en Aaltje Lucas. Jan is geboren Hoogezand op zondag 23 april 1775, is overleden op vrijdag 15 februari 1856. Jan werd 80 jaar.

III-L  Stoffer Klaassens Boiten, zoon van Klaas Hendriks (II-E) en Hindrickien Hindrix, is gedoopt Veendam op zondag 22 november 1761, is overleden aldaar op zaterdag 4 juli 1829, schipper. Stoffer werd 67 jaar.

Stoffer trouwt Veendam op zondag 4 mei 1800 met Swaantje Jans Wilkes. Swaantje is geboren Veendam rond 1771, is overleden aldaar op maandag 4 juni 1832. Swaantje werd ongeveer 61 jaar.

Van Stoffer en Swaantje zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrikjen Stoffers Boiten is gedoopt Veendam op zondag 17 januari 1802.

2  Imke Stoffers Boiten is gedoopt Veendam op zondag 30 september 1804, is overleden aldaar op woensdag 18 oktober 1854. Imke werd 50 jaar.

3  Klaas Boiten is geboren Veendam op zondag 5 maart 1809, zie IV-U.

Generatie IV

IV-A  Jakob Geerts Boiten, zoon van Geert Jans Boiten (III-A) en Elsien Jacobs, is gedoopt Veendam op zondag 30 april 1780, zeeman.

Jakob trouwt Veendam op zondag 30 november 1806 met Derkje Hindriks Ketelaar. Derkje is geboren Veendam rond 1786, is overleden aldaar op maandag 24 april 1865. Derkje werd ongeveer 79 jaar.

Van Jakob en Derkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Elsjen(Elsien) Jacobs Boiten is geboren Veendam rond 1807, is overleden Zoutkamp op donderdag 15 augustus 1878. Elsjen(Elsien) werd ongeveer 71 jaar.

Elsjen(Elsien) trouwt Veendam op maandag 15 november 1841 met Sijwert Wilkes, zoon van Wilke Arends Wilkes en Albertje Sijwerts. Sijwert is geboren Veendam rond 1805, is overleden aldaar op zondag 24 mei 1863. Sijwert werd ongeveer 58 jaar.

2  Stijntje Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 19 maart 1809.

3  Geert Jacobs Boiten is geboren op zondag 28 oktober 1810, zie V-A.

4  Hindrik Boiten is geboren Veendam op zondag 18 januari 1818, is overleden aldaar op dinsdag 1 maart 1825. Hindrik werd 7 jaar.

5  Jan Boiten is geboren Veendam op donderdag 3 juni 1819, is ongehuwd overleden aldaar op zondag 17 oktober 1847. Jan werd 28 jaar.

IV-B  Jan Geerts Boiten ook genaamd Jan Geerts Buitink, zoon van Geert Jans Boiten (III-A) en Elsien Jacobs, is gedoopt Veendam op zondag 16 februari 1783, is overleden Hasselt op zondag 4 december 1831, schipper. Jan werd 48 jaar.

Jan trouwt Wanneperveen op zaterdag 21 februari 1818 met Lammmigje Roelofs Riemer, dochter van Roelof Riemer en Geertruid Peters van Blanken. Lammmigje is gedoopt Wanneperveen op woensdag 12 oktober 1796, is overleden Hasselt op zondag 25 januari 1880. Lammmigje werd 83 jaar.

Lammmigje was eerder gehuwd (1) met Geert Zootjen.

Van Jan en Lammmigje zijn vier kinderen bekend:

1  Geert Boiten is als geboren aangegeven Wanneperveen op zaterdag 20 juni 1818, is overleden Groningen op zondag 9 augustus 1840, fuselier bij de Infanterie. Geert werd 22 jaar.

2  Roelof Buijten is geboren Arnhem op maandag 13 december 1819.

Roelof trouwt Hasselt op donderdag 26 april 1849 met Willempje van der Werf. Willempje is geboren Zwollerkerspel rond 1820.

3  Jacob Boiten is geboren Wanneperveen op dinsdag 15 januari 1822, zie V-B.

4  Peter Buijten is geboren Arnhem op maandag 1 december 1823.

IV-C  Hindrik Geerts Boiten, zoon van Geert Jans Boiten (III-A) en Elsien Jacobs, is gedoopt Veendam op zondag 23 oktober 1791, schipper (1829) en matroos (1845).

Hindrik trouwt Elburg op zaterdag 27 juni 1829 met Jennigjen Mulder, dochter van Jan Mulder en Drietje van der Kamp. Jennigjen is overleden Elburg op dinsdag 18 november 1845, zonder beroep (1829).

Van Hindrik en Jennigjen zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Boiten is geboren Elburg op zondag 3 februari 1839, is overleden Nijverdal op donderdag 26 april 1888. Maria werd 49 jaar.

Maria trouwt Elburg op zaterdag 25 april 1857 met Beert van de Werfhorst, zoon van Peel van de Werfhorst en Fennetje van Dijk. Beert is geboren Oldebroek op vrijdag 28 december 1832, is overleden Nijverdal op dinsdag 21 januari 1908. Beert werd 75 jaar.

2  Johanna Boiten is geboren Elburg rond 1842, dienstmeid.

Johanna trouwt Ermelo op vrijdag 4 augustus 1871 (1) met Barend Visser, zoon van Geurt Visscher en Harmina Boerendans. Barend is geboren Elburg op dinsdag 25 september 1832, wonende Ermelo, is overleden Nunspeet op dinsdag 29 mei 1894, kleermaker (1871) en kleermaker, wonende Ermelo. Barend werd 61 jaar. Johanna trouwt Elburg op donderdag 13 mei 1897 (2) met Jan Jansen, zoon van Jan Jansen en Jannetje Jansen. Jan is geboren Harderwijk rond 1844, is overleden Elburg op donderdag 28 september 1911, visser. Jan werd ongeveer 67 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Heintje ten Have.

3  Reijertje Boeten is geboren Elburg in november 1845, is overleden aldaar op vrijdag 12 december 1845.

IV-D  Lukas Hindriks Boiten, zoon van Hindrik Lukas (III-B) en Margien Jacobs Pik, is gedoopt Veendam op zondag 24 december 1775, is overleden aldaar op dinsdag 24 oktober 1815, schipper. Lukas werd 39 jaar.

Lukas was gehuwd met Sijtske(Sietske) Nannes Nipperus, dochter van Nanne Franssen Nipperus en Catharina Bennema. Sijtske(Sietske) is gedoopt Veendam op zondag 24 februari 1765, is overleden aldaar op donderdag 10 mei 1838, winkelierster. Sijtske(Sietske) werd 73 jaar.

Van Lukas en Sijtske(Sietske) zijn vijf kinderen bekend:

1  Catriena Bennema Boiten is gedoopt Wildervank op zondag 11 oktober 1801, naaister.

Catriena trouwt Veendam op woensdag 7 maart 1827 met Jakob Hindriks Boiten, dochter van Hindrik Jacobs Boiten (IV-L) en Geertje Hanses Glim. Jakob is geboren Veendam op zaterdag 29 september 1804, is verdronken in 1830 (op zee), zeeman. Jakob werd 26 jaar.

2  Margjen Boiten ook genaamd Maagjen Boiten is gedoopt Wildervank op zondag 1 mei 1803.

Margjen trouwt Veendam op maandag 8 december 1828 met Egbert Roelfs Prins, zoon van Roelf Egberts Prins en Beerta Waker. Egbert is gedoopt Veendam op zondag 27 juli 1800.

3  Hindrik Boiten is geboren op dinsdag 17 september 1805, is gedoopt Veendam op zondag 29 september 1805, is jong overleden.

4  Hendrik Lucas Boiten is geboren Veendam op dinsdag 21 januari 1812, is gedoopt op zondag 2 februari 1812, zie V-C.

5  Nanno Boiten is geboren Veendam op zaterdag 27 augustus 1814, zie V-D.

IV-E  Jacob Hindriks Boiten, zoon van Hindrik Lukas (III-B) en Margien Jacobs Pik, is geboren Veendam rond 1779, zeeman.

Jacob trouwt Veendam op zondag 11 maart 1804 met Jantje Hindriks Hoedjer, dochter van Hendrik Hoedjer en Tjakkien Jeltes. Jantje is overleden Wildervank op dinsdag 24 mei 1831.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Adriaan Harms Hort.

Van Jacob en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Hindrik Boiten is gedoopt Veendam op zondag 27 januari 1805.

2  Margjen Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 17 juli 1808, is overleden Wildervank op zaterdag 31 januari 1846. Margjen werd 37 jaar.

Margjen trouwt Wildervank op maandag 24 december 1832 met Hendrik Jacobs Pronk, zoon van Jacob Filippus Pronk en Maria Jans Drenth. Hendrik is geboren Wildervank.

IV-F  Albert Jans Boiten, zoon van Jan Lukas(Lucas) Boiten (III-C) en Annechien Alberts, is gedoopt Veendam op zondag 24 december 1786, schipper.

Albert trouwt Wildervank op maandag 4 december 1826 met Hilligje Adriaans Hont, dochter van Adriaan Harms Hordt en Jantje.hindriks Hoetjer.

Van Albert en Hilligje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Boiten is geboren Wildervank op zondag 23 september 1827, buitenvaarder.

Jan trouwt Wildervank op zaterdag 25 oktober 1856 met Annechien Boiten, dochter van Folkert Jans Boiten (IV-G) en Jantje Sijmons Bos. Annechien is geboren Delfzijl op donderdag 18 oktober 1827, is overleden aldaar op woensdag 9 maart 1870. Annechien werd 42 jaar.

2  Adriaan Boiten is geboren Wildervank op woensdag 13 mei 1829, is jong overleden (akte niet kunnen vinden).

3  Adriaan Boiten is geboren Wildervank op zaterdag 8 januari 1831, zie V-E.

4  Folkert Boiten is geboren Veendam op vrijdag 20 juli 1832, is overleden aldaar op maandag 15 oktober 1832.

IV-G  Folkert Jans Boiten, zoon van Jan Lukas(Lucas) Boiten (III-C) en Annechien Alberts, is gedoopt Veendam op zondag 21 september 1794, is overleden in november 1833, is als overleden aangegeven Delfzijl op vrijdag 30 december 1836 (schipbreukeling bij de Tabaksplaat, bewesten de Wezer), schipper. Folkert werd 39 jaar.

Folkert trouwt Delfzijl op vrijdag 26 januari 1827 met Jantje Sijmons Bos, dochter van Simon Ritzes Bos en Eeske Sijbens. Jantje is geboren rond 1796, is overleden Veendam op zaterdag 7 juni 1856. Jantje werd ongeveer 60 jaar.

Van Folkert en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Annechien Boiten is geboren Delfzijl op donderdag 18 oktober 1827, is overleden aldaar op woensdag 9 maart 1870. Annechien werd 42 jaar.

Annechien trouwt Wildervank op zaterdag 25 oktober 1856 met Jan Boiten, zoon van Albert Jans Boiten (IV-F) en Hilligje Adriaans Hont. Jan is geboren Wildervank op zondag 23 september 1827, buitenvaarder.

2  Eeske Boiten is geboren Delfzijl op zaterdag 4 oktober 1828, is overleden aldaar op dinsdag 9 augustus 1831. Eeske werd 2 jaar.

3  Simon Ritzes Boiten is geboren Farnsum op dinsdag 23 augustus 1831, is overleden aldaar op donderdag 19 april 1832.

4  Folkert Simons Boiten is geboren Delfzijl op vrijdag 13 juni 1834, is overleden aldaar op woensdag 27 mei 1835.

IV-H  Lukas Jans Boiten, zoon van Jan Lukas(Lucas) Boiten (III-C) en Annechien Alberts, is gedoopt Veendam op zondag 3 mei 1801, is overleden Zuidlaren op zaterdag 7 april 1900, zonder beroep. Lukas is Veendam. Lukas werd 98 jaar.

Lukas trouwt Meeden op woensdag 22 april 1846 met Anneta Frederieka van der Meulen, dochter van Pieter van der Meulen en Henrieta Christiena Collin. Anneta is geboren Gorinchem op vrijdag 23 mei 1806, is overleden Meeden op dinsdag 17 april 1883, is begraven aldaar. Anneta werd 76 jaar.

Van Lukas en Anneta zijn twee kinderen bekend:

1  Annechina Henrietta Boiten is geboren Meeden op zaterdag 6 juni 1846, is overleden aldaar op woensdag 5 maart 1862. Annechina werd 15 jaar.

2  Henrietta Christina Boiten is geboren Meeden op dinsdag 25 januari 1848, is overleden aldaar op zaterdag 15 maart 1862. Henrietta werd 14 jaar.

IV-I  Jakob Ottes Boiten, zoon van Otto Lukas Boiten (III-D) en Maria Jacobs Goet, is gedoopt Veendam op zondag 30 mei 1779.

Jakob trouwt Veendam op woensdag 28 december 1803 met Trijntje Tonnis Keiser, dochter van Tonnis Pieters en Aaltje Hiskias. Trijntje is gedoopt Veendam op woensdag 25 augustus 1779, is overleden aldaar op dinsdag 21 februari 1843. Trijntje werd 63 jaar.

Van Jakob en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Jakobs Boiten is geboren op vrijdag 12 april 1805, is gedoopt Veendam op zondag 28 april 1805.

2  Aaltje Boiten is gedoopt Veendam op zondag 19 juli 1807, is overleden aldaar op vrijdag 19 augustus 1831. Aaltje werd 24 jaar.

3  Otto Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 2 september 1810, zie V-F.

4  Tonnis Jacobs Boiten is geboren rond 1813, zie V-G.

IV-J  Lukas Jacobs Boiten, zoon van Jacob Jacobs (III-F) en Froucke Lukas Boiten, is gedoopt Veendam op zondag 17 september 1769, is overleden aldaar op zondag 26 december 1847, schippersknecht en zeeman. Lukas werd 78 jaar.

Lukas trouwt Veendam op zondag 10 januari 1808 (1) met Fokkien Hanssens Glim ook genaamd Fokkien(Fokjen) Hanssens Glim, dochter van Hans Harms en Jantje Warners. Fokkien is gedoopt Veendam op zondag 7 januari 1781, is overleden aldaar op vrijdag 8 oktober 1813. Fokkien werd 32 jaar.

Van Lukas en Fokkien is een kind bekend:

1  Jantje Boiten is geboren Veendam op zaterdag 2 oktober 1813 (geboren aan het Westerdiep), is overleden aldaar op woensdag 20 april 1814.

Lukas trouwt Veendam op zaterdag 23 januari 1819 (2) met Aaffien Roelfs van der Aa, dochter van Roelf Harms van der Aa en Trientje Luitjes. Aaffien is gedoopt Veendam op zondag 21 februari 1773, is overleden Noordhoek op dinsdag 26 mei 1846. Aaffien werd 73 jaar.

IV-K  Obbe Jacobs Boiten, zoon van Jacob Jacobs (III-F) en Froucke Lukas Boiten, is gedoopt Veendam op zondag 30 juni 1771, schipper.

Obbe trouwt Veendam op zondag 25 augustus 1799 met Jantje Abrams Koster. Jantje is overleden Veendam op donderdag 14 oktober 1847, schipperse.

Jantje was later gehuwd (2) met Jan Jans Klok.

Van Obbe en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Frouke Boiten ook genaamd Frouwke Boiten is gedoopt Veendam op zondag 29 september 1799, is overleden aldaar op maandag 3 februari 1840, dienstmeid (1822). Frouke werd 40 jaar.

2  Aaltje Boiten ook genaamd Aaltje Bouten is gedoopt Veendam op zondag 11 oktober 1801, is overleden Noordbroek op zaterdag 12 april 1879. Aaltje werd 77 jaar.

Aaltje trouwt Noordbroek op donderdag 27 februari 1823 met Klaas Lourens Steerenberg, zoon van Lourens Jans en Trijntje Klaassens. Klaas is gedoopt Noordbroek rond 1775, is overleden aldaar op maandag 29 november 1847. Klaas werd ongeveer 72 jaar.

3  Jakobjen Boiten is gedoopt Veendam op zondag 27 november 1803, is overleden aldaar op donderdag 8 maart 1883. Jakobjen werd 79 jaar.

Jakobjen trouwt Sappemeer op zaterdag 17 augustus 1833 met Jacob Pieters Meijer, zoon van Pieter Jans Meijer en Trijntje Jacobs. Jacob is geboren Sappemeer rond 1803, is overleden Veendam op zondag 20 augustus 1876. Jacob werd ongeveer 73 jaar.

4  Abraham Boiten is gedoopt Veendam op zondag 26 april 1807, is overleden Maastricht op woensdag 28 augustus 1833 (familienaam: Boiter), soldaat 1e Afd.,2e Bat., 8e Afd. Infanterie. Abraham werd 26 jaar.

5  Hendrikje Boiten is gedoopt Veendam op zondag 26 maart 1809, is overleden Slochteren op zaterdag 1 november 1856 (familienaam Buiten). Hendrikje werd 47 jaar.

Hendrikje trouwt Sappemeer op vrijdag 27 november 1840 met Egbert Hendriks Veentjer, zoon van Hendrik Egberts Veentjer en Stientje Nannes. Egbert is geboren Slochteren op woensdag 1 januari 1817.

6  Obbe Obbes Boiten is geboren Veendam op dinsdag 24 september 1811.

IV-L  Hindrik Jacobs Boiten, zoon van Jacob Jacobs (III-F) en Froucke Lukas Boiten, is gedoopt Veendam op zondag 29 augustus 1773, is overleden aldaar op donderdag 21 juli 1836, zeeman en praamschipper. Hindrik werd 62 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op zondag 11 december 1803 met Geertje Hanses Glim, dochter van Hans Harms Glim en Jantje Wanders. Geertje is gedoopt Veendam op zondag 14 december 1777, is overleden Noordbroek op zondag 28 januari 1849, schipperse. Geertje werd 71 jaar.

Van Hindrik en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Jakob Hindriks Boiten is geboren Veendam op zaterdag 29 september 1804, is verdronken in 1830 (op zee), zeeman. Jakob werd 26 jaar.

Jakob trouwt Veendam op woensdag 7 maart 1827 met Catriena Bennema Boiten, dochter van Lukas Hindriks Boiten (IV-D) en Sijtske(Sietske) Nannes Nipperus. Catriena is gedoopt Wildervank op zondag 11 oktober 1801, naaister.

2  Hans Hindriks Boiten is geboren Veendam op donderdag 12 februari 1807, is gedoopt aldaar op zondag 22 februari 1807, zie V-H.

3  Lucas Hindriks Boiten is geboren op woensdag 7 augustus 1811, is gedoopt Veendam op zondag 18 augustus 1811.

4  Jantje Boiten is geboren Veendam rond 1818, is overleden aldaar op zaterdag 6 april 1850. Jantje werd ongeveer 32 jaar.

IV-M  Jacob Jacobs Boiten, zoon van Jacob Jacobs Boiten (III-G) en Hindrikjen Kornelis van Driesten, is gedoopt Veendam op zondag 22 oktober 1797, zeeman en schipper. Jacob is in 1823. Jacob is in 1830.

Jacob trouwt Veendam op zaterdag 25 januari 1823 met Geesjen Jacobs Wever, dochter van Jacob Wever en Geesjen Tiddes Blaauw. Geesjen is gedoopt Veendam op zondag 2 november 1800, is overleden aldaar op zaterdag 27 januari 1872. Geesjen werd 71 jaar.

Geesjen was eerder gehuwd (1) met Hemme Strate.

Van Jacob en Geesjen zijn vier kinderen bekend:

1  Hinderkien Boiten is geboren Veendam op vrijdag 5 september 1823, is overleden aldaar op zondag 23 juli 1899. Hinderkien werd 75 jaar.

Hinderkien trouwt Veendam op woensdag 15 maart 1848 met Luitje Bartelds Korthuis, zoon van Barteld Hendriks Korthuis en Aaltje Luitjes Dekker. Luitje is geboren Veendam op donderdag 6 juli 1820, is overleden aldaar op woensdag 20 april 1904. Luitje werd 83 jaar.

2  Jacob Boiten is geboren Veendam op vrijdag 16 september 1825.

3  Geesjen Boiten is geboren Veendam op dinsdag 15 april 1828, is overleden aldaar op zondag 21 december 1902. Geesjen werd 74 jaar.

Geesjen trouwt Veendam op woensdag 30 mei 1849 met Johannes Eekhof, zoon van Wilhelmina Eekhof. Johannes is geboren Dalen op maandag 1 september 1823.

4  Jacoba Boiten is geboren Veendam op vrijdag 19 november 1830, is overleden aldaar op woensdag 8 december 1869. Jacoba werd 39 jaar.

Jacoba trouwt Veendam op woensdag 14 januari 1857 (1) met Meint Pik, zoon van Sjoert Jans Pik en Annechien Vosman. Meint is geboren Veendam op dinsdag 26 februari 1833. Jacoba trouwt Veendam op zaterdag 18 november 1865 (2) met Fedde Dekker, zoon van Luitje Feddes Dekker en Sela Willems Bakker. Fedde is geboren Wildervank op woensdag 16 juli 1834.

IV-N  Jakob Jans Boiten, zoon van Jan Jacobs Boiten (III-H) en Hindrikjen Hindriks Beuker, is gedoopt Veendam op zondag 27 augustus 1797, is overleden aldaar op woensdag 20 januari 1864, schipper. Jakob werd 66 jaar.

Jakob trouwt Veendam op dinsdag 16 december 1823 met Hinderina Berends Engelsman, dochter van Berend Engelsman en Jantje Eijnders. Hinderina is geboren Emden [Dld.] rond 1801, is overleden Veendam op maandag 8 januari 1866. Hinderina werd ongeveer 65 jaar.

Van Jakob en Hinderina zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Boiten is geboren Veendam op vrijdag 1 april 1825, zie V-I.

2  Berend Boiten is geboren Veendam op woensdag 7 februari 1827, is overleden aldaar op donderdag 31 mei 1827.

3  Berend Boiten is geboren Veendam op dinsdag 30 september 1828, zie V-J.

4  Jantje Boiten is geboren Veendam op zondag 10 oktober 1830, is overleden aldaar op vrijdag 26 december 1913. Jantje werd 83 jaar.

Jantje trouwt Veendam op donderdag 12 juni 1856 met Geuchien Roelfs Hazewinkel, zoon van Roelf Cornelis Hazewinkel en Grietje Geuchies. Geuchien is geboren Veendam op zondag 19 oktober 1817, is overleden aldaar op donderdag 6 augustus 1903. Geuchien werd 85 jaar.

5  Henderkien Boiten is geboren Veendam op maandag 17 september 1832, is ongehuwd overleden aldaar op maandag 26 april 1909. Henderkien werd 76 jaar.

6  Stijntje Boiten is geboren Veendam op vrijdag 26 september 1834.

7  Hendrik Boiten is geboren Veendam op donderdag 1 december 1836.

8  Wijcher Boiten is geboren Veendam op zaterdag 17 november 1838, zie V-K.

9  Eilko Boiten is geboren Oosterdiep [Veendam] op dinsdag 6 april 1841.

IV-O  Jacob Hendriks Boiten, zoon van Hindrik Jacobs (III-I) en IJkjen(Rikze) Simons Taai, is gedoopt Veendam op zondag 19 september 1779, is overleden aldaar op woensdag 12 april 1815, zeeman. Jacob werd 35 jaar.

Jacob trouwt Veendam op zondag 11 maart 1804 met Jantje Hindriks Hoetjer. Jantje is geboren Veendam rond 1766, is overleden Wildervank op dinsdag 24 mei 1831. Jantje werd ongeveer 65 jaar.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Adriaan Harms Hort.

Van Jacob en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 27 januari 1805, is begraven aldaar op zaterdag 13 augustus 1808. Hendrik werd 3 jaar.

2  Margjen Jacobs Boiten is gedoopt Veendam op zondag 17 juli 1808.

IV-P  Simon Hendriks Boiten, zoon van Hindrik Jacobs (III-I) en IJkjen(Rikze) Simons Taai, is gedoopt Veendam op zondag 11 september 1785, is overleden aldaar op donderdag 6 september 1849, scheepstimmermansknecht, zeeman en schipper. Simon is aldaar. Simon werd 63 jaar.

Simon trouwt Veendam op vrijdag 11 maart 1814 met Aaltje Harms Rogaar, dochter van Harm Derks Rogaar en Aagje Hindriks Klompjen. Aaltje is geboren Veendam op donderdag 19 maart 1789, is overleden aldaar op zondag 10 april 1864, dienstmeid. Aaltje werd 75 jaar.

Van Simon en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Harm Boiten is geboren Veendam op zaterdag 10 december 1814, is overleden aldaar op dinsdag 7 februari 1815.

2  Hindrik Boiten is geboren Veendam op woensdag 29 november 1815, zie V-L.

3  Aagtje(Aagje) Boiten ook genaamd Aagtje Buiten is geboren Veendam op woensdag 12 november 1817, is overleden Anloo op zaterdag 23 december 1876. Aagtje(Aagje) werd 59 jaar.

Aagtje(Aagje) trouwt Muntendam op donderdag 10 augustus 1865 met Jacob Bleeker, zoon van Jan Alberts Bleeker en Marijke Stoffers Schuit. Jacob is geboren Kiel-Windeweer[Hoogezand] op zondag 21 november 1824, is overleden Muntendam op donderdag 6 oktober 1887. Jacob werd 62 jaar.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Stijntje Jans Lodewijks.

4  Harm Simons Boiten is geboren rond 1819, is overleden Veendam op woensdag 12 september 1849 (geboren in de provincie Friesland, plaats onbekend). Harm werd ongeveer 30 jaar.

5  Ida Simons Boiten is geboren Leeuwarden op zondag 14 maart 1824, is overleden Veendam op dinsdag 31 mei 1842. Ida werd 18 jaar.

6  Jakob Boiten is geboren Veendam op maandag 5 maart 1827, is overleden aldaar op donderdag 2 oktober 1828. Jakob werd 1 jaar.

7  Wilhelmina Boiten is geboren Veendam op maandag 5 maart 1827, is overleden aldaar op vrijdag 9 maart 1827.

8  Hillechien Boiten is geboren Veendam op zondag 25 december 1831, is overleden Muntendam op zaterdag 14 augustus 1869. Hillechien werd 37 jaar.

Hillechien trouwt Muntendam op zaterdag 7 mei 1859 met Pieter Luttje, zoon van Jurrien Luttje en Anna Pieters Meijer. Pieter is geboren Veendam op zaterdag 8 november 1834, is overleden Muntendam op maandag 11 april 1921. Pieter werd 86 jaar.

Pieter was later gehuwd (2) met IJtje Romp.

IV-Q  Jan Hindriks Boeiten, zoon van Hindrik Jacobs (III-I) en IJkjen(Rikze) Simons Taai, is geboren op zondag 23 januari 1791, zeeman (1816).

Jan trouwt Wildervank op maandag 8 januari 1816 met Grietje Jacobs Kroon, dochter van Jacob Jurriens Kroon en Jacobje Jans Blaak. Grietje is geboren Wildervank rond 1798, is overleden Veendam op woensdag 6 juli 1825. Grietje werd ongeveer 27 jaar.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Ida Boeiten is geboren Veendam op maandag 28 oktober 1816, is overleden Meeden op donderdag 16 mei 1839. Ida werd 22 jaar.

2  Jacobje Buiten(Boeiten) is geboren Leeuwarden op dinsdag 9 mei 1820, is overleden Muntendam op woensdag 26 juli 1865. Jacobje werd 45 jaar.

Jacobje trouwt Muntendam op vrijdag 25 oktober 1844 met Uildrik Lamein(Lamain), zoon van Hindrik Jelies Lamein en Hinderkien Hindriks Speelman. Uildrik is geboren Windeweer op zondag 13 november 1814, is overleden Muntendam op donderdag 17 november 1881. Uildrik werd 67 jaar.

3  Grietje Boeiten(Buiten) is geboren Oldeboorn [Utingeradeel] op woensdag 5 juni 1822, is overleden Oostwold op vrijdag 25 september 1908. Grietje werd 86 jaar.

Grietje trouwt Midwolda op maandag 7 mei 1849 met Meindert Folkert Brandzema, zoon van Stijntje Brandzama. Meindert is geboren Westerlee[Scheemda] op vrijdag 2 februari 1821, is overleden Midwolda op dinsdag 22 augustus 1899. Meindert werd 78 jaar.

IV-R  Klaas Hindriks Boiten, zoon van Hindrik Klaassens Boiten (III-J) en Sibbeltje Alberts Boon, is geboren op maandag 16 december 1793, is gedoopt Veendam op maandag 23 december 1793, is overleden aldaar op vrijdag 22 januari 1847, boerenknecht. Klaas werd 53 jaar.

Klaas trouwt Veendam op maandag 13 oktober 1817 met Luitje Jans Baas, dochter van Jan Hindriks Baas en Elijzabeth Hindriks Haijen. Luitje is geboren Veendam op zondag 24 november 1793, is overleden aldaar op donderdag 26 februari 1885. Luitje werd 91 jaar.

Van Klaas en Luitje zijn zes kinderen bekend:

1  Sibbeltje Boiten is geboren Veendam op zaterdag 21 februari 1818.

Sibbeltje trouwt Veendam op maandag 21 mei 1849 met Hindrik Pieters Bakker. Hindrik is geboren Veendam op dinsdag 4 november 1823, boerenknecht.

2  Hendrik Boiten is geboren Veendam op dinsdag 28 november 1820, is overleden aldaar op dinsdag 7 december 1841. Hendrik werd 21 jaar.

3  Jan Boiten is geboren Veendam op zondag 9 november 1823, zie V-M.

4  Elizabeth Boiten is geboren Veendam op zondag 26 maart 1826, is overleden aldaar op donderdag 17 september 1885, koopvrouw. Elizabeth werd 59 jaar.

Elizabeth trouwt Veendam op zaterdag 20 augustus 1870 met Harm Jans Smid, zoon van Jan Harms Smid en Annechien Roelfs Velink. Harm is geboren Veendam op maandag 4 december 1815, is overleden aldaar op maandag 11 december 1899. Harm werd 84 jaar.

5  Albert Boiten is geboren Veendam op donderdag 19 november 1829, is overleden aldaar op woensdag 28 juni 1848. Albert werd 18 jaar.

6  Adriaan Boiten is geboren Veendam op woensdag 20 november 1833, is overleden aldaar op zondag 5 januari 1868, matroos en stuurman. Adriaan is in 1852. Adriaan is tussen 1854 en 1867. Adriaan werd 34 jaar.

IV-S  Albert Hindriks Boiten, zoon van Hindrik Klaassens Boiten (III-J) en Sibbeltje Alberts Boon, is gedoopt Veendam op zondag 4 mei 1806, is overleden Nieuwe Pekela op woensdag 12 augustus 1846. Albert werd 40 jaar.

Albert trouwt Nieuwe Pekela op zaterdag 17 april 1841 met Jantje Abrahams de Groot, dochter van Abraham Meints de Groot en Ida Willems. Jantje is geboren Nieuwe Pekela rond 1815, is overleden aldaar op dinsdag 2 december 1879. Jantje werd ongeveer 64 jaar.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Willem Jans Tonnis.

Van Albert en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrik Boiten is geboren Nieuwe Pekela op zaterdag 19 februari 1842, is overleden aldaar op zaterdag 19 juni 1852. Hindrik werd 10 jaar.

2  Ida Boiten is geboren Nieuwe Pekela op maandag 27 november 1843, is overleden aldaar op dinsdag 1 oktober 1844.

3  Abraham Buiten is geboren Nieuwe Pekela op zondag 20 juli 1845, zie V-N.

IV-T  Luitje Jacobs Boiten, zoon van Jacob Klaassens Boiten (III-K) en Catharina Luitjes Pinksterboer, is gedoopt Veendam op zondag 23 augustus 1789, is overleden Rotterdam op woensdag 11 november 1835 (familienaam: Bouten), schipper. Luitje werd 46 jaar.

Luitje trouwt Köningsberg in 1812 met Anna Catharina Elizabeth Luxen. Anna is geboren Allenburg [Pruissen] rond 1784, is overleden Rotterdam op vrijdag 15 februari 1861 (weduwe van Lutje Jacob Bouten). Anna werd ongeveer 77 jaar.

Van Luitje en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Luitjes Boiten(Bouten) is geboren Veendam op woensdag 30 augustus 1815 (in het huis no. 206 aan het Oosterdiep).

2  Andreas George Boiten(Bouten) is geboren Köningsberg op donderdag 9 oktober 1817, zie V-O.

3  Loura Henriette Boiten(Bouten) is geboren Köningsberg rond 1820, is overleden Rotterdam op zaterdag 26 augustus 1854. Loura werd ongeveer 34 jaar.

Loura trouwt Rotterdam op woensdag 29 januari 1840 met Ernst Joseph Hohnfeldt, zoon van Ernst Ludwig Hohnfeldt en Wilhelmina Constante Feijerabend. Ernst is geboren Tidlin [D] rond 1814, is overleden op zaterdag 26 maart 1853 (Overleden op het Nederlandse kofschip Henrietta Seltena onder de kust van Marokko). Ernst werd ongeveer 39 jaar.

4  Jeltina Margaretha Bouten is geboren Köningsberg rond 1821, is ongehuwd overleden Dordrecht op dinsdag 3 november 1868, wonende aldaar. Jeltina werd ongeveer 47 jaar.

5  Adolphus Eduardus Bouten is geboren Antwerpen rond 1824, zie V-P.

IV-U  Klaas Boiten, zoon van Stoffer Klaassens Boiten (III-L) en Swaantje Jans Wilkes, is geboren Veendam op zondag 5 maart 1809, is overleden aldaar op maandag 25 februari 1867, zeeman o.a. op het kofschip Yossiena Siers. Klaas is in 1847. Klaas werd 57 jaar.

Klaas trouwt Veendam op maandag 13 januari 1840 met Aukje Jans Prummel. Aukje is geboren Veendam op zondag 12 november 1809, is overleden aldaar op vrijdag 18 oktober 1878. Aukje werd 68 jaar.

Van Klaas en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  Christoffer Boiten is geboren Veendam op maandag 11 september 1843, kajuitwachter, stuurman en matroos. Christoffer is in 1857. Christoffer is in 1868. Christoffer is in 1870.

2  Roelfjen Boiten is geboren Veendam op maandag 24 augustus 1846, is overleden Groningen op zaterdag 25 februari 1928. Roelfjen werd 81 jaar.

Roelfjen trouwt Veendam op zaterdag 24 april 1880 met Geert Kerkstra, zoon van Aaltje Luitjes Kerkstra en Geertruid Jans Dop. Geert is geboren Muntendam op zaterdag 27 april 1844, is overleden Groningen op dinsdag 31 maart 1925. Geert werd 80 jaar.

3  Zwaantje Boiten is geboren Veendam op maandag 1 december 1851, is overleden Groningen op donderdag 30 maart 1939. Zwaantje werd 87 jaar.

Zwaantje trouwt Veendam op woensdag 3 april 1878 met Renger Goeree, dochter van Hendrik Jogehans Goeree en Jantje Arends Brouwer. Renger is geboren Wildervank op donderdag 10 november 1842, is overleden Groningen op maandag 30 oktober 1899. Renger werd 56 jaar.

Generatie V

V-A  Geert Jacobs Boiten, zoon van Jakob Geerts Boiten (IV-A) en Derkje Hindriks Ketelaar, is geboren op zondag 28 oktober 1810, zeeman.

Geert trouwt Veendam op maandag 29 november 1841 met Elisabeth Geerts Roelfsema. Elisabeth is geboren Oude Pekela op zaterdag 11 juni 1814, is overleden Veendam op zondag 21 januari 1877. Elisabeth werd 62 jaar.

Van Geert en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Jakob Boiten is geboren Veendam op zondag 9 oktober 1842, zie VI-A.

2  Doechina Boiten is geboren Veendam op woensdag 6 november 1844, is overleden aldaar op donderdag 22 maart 1917. Doechina werd 72 jaar.

Doechina trouwt Veendam op woensdag 5 december 1866 met Harmannus Hulsink, zoon van Klaas Derks Hulsink en Antje Mammens Osinga. Harmannus is geboren Wildervank op woensdag 12 januari 1842.

3  Derkien Boiten is geboren Veendam op dinsdag 16 januari 1849, is overleden aldaar op woensdag 7 februari 1923. Derkien werd 74 jaar.

Derkien trouwt Veendam op woensdag 21 februari 1872 met Pieter Postma, zoon van IJske Jouws Postma en Marike Hendriks de Boer. Pieter is geboren Wonseradeel rond 1843, is overleden Assen op donderdag 23 oktober 1879. Pieter werd ongeveer 36 jaar.

V-B  Jacob Boiten, zoon van Jan Geerts Boiten (IV-B) en Lammmigje Roelofs Riemer, is geboren Wanneperveen op dinsdag 15 januari 1822, is overleden Meppel op maandag 22 januari 1900, schippersknecht en schipper. Jacob is Zwartsluis. Jacob werd 78 jaar.

Jacob trouwt Zwartsluis op zaterdag 29 november 1851 met Femmigje Schuuring, dochter van Philip Herms Schuuring en Geertje Smit. Femmigje is geboren Zwartsluis op vrijdag 29 juli 1825, is overleden Meppel op dinsdag 3 december 1889. Femmigje werd 64 jaar.

Van Jacob en Femmigje zijn drie kinderen bekend:

1  Filippus Boiten is geboren Zwartsluis op vrijdag 28 maart 1856, is overleden Meppel op zaterdag 12 december 1914, petroleum venter. Filippus werd 58 jaar.

Filippus trouwt Meppel op zaterdag 9 maart 1901 met Lammigje Kraak, dochter van Johannes Kraak en Roelofje Schurink. Lammigje is geboren Meppel op woensdag 2 augustus 1848, is overleden aldaar op maandag 14 augustus 1933. Lammigje werd 85 jaar.

2  Lammigje Boiten is geboren Zwartsluis op donderdag 24 maart 1859, is overleden Deventer op maandag 18 juli 1859.

3  Roelof Boiten is geboren Zwartsluis op zondag 26 juni 1864, is overleden Meppel op zondag 23 mei 1920. Roelof werd 55 jaar.

V-C  Hendrik Lucas Boiten, zoon van Lukas Hindriks Boiten (IV-D) en Sijtske(Sietske) Nannes Nipperus, is geboren Veendam op dinsdag 21 januari 1812, is gedoopt op zondag 2 februari 1812, is overleden Semarang op woensdag 27 augustus 1845. Hendrik werd 33 jaar.

Hendrik trouwt Rotterdam op woensdag 25 september 1839 met Zwaantje Merckens, dochter van Johannes Merckens en Maria van Karssen. Zwaantje is geboren Hardinxveld in 1811.

Van Hendrik en Zwaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Lukas Hendrik Boiten is geboren Rotterdam op zondag 21 juli 1839 (erkend bij huwelijk van de ouders).

2  Johannes Boiten is geboren Rotterdam op dinsdag 17 augustus 1841, is overleden aldaar op zondag 21 juli 1844. Johannes werd 2 jaar.

3  Henderik Lucas Boiten is geboren Rotterdam op vrijdag 26 mei 1843, is overleden aldaar op maandag 11 november 1844. Henderik werd 1 jaar.

4  Johannes Hendrik Lucas Boiten is geboren Delfshaven rond maart 1845, is overleden Rotterdam op woensdag 29 september 1847. Johannes werd ongeveer 2 jaar.

V-D  Nanno Boiten, zoon van Lukas Hindriks Boiten (IV-D) en Sijtske(Sietske) Nannes Nipperus, is geboren Veendam op zaterdag 27 augustus 1814, is overleden Wildervank op zondag 16 december 1877, timmerman. Nanno werd 63 jaar.

Nanno trouwt Wildervank op maandag 9 juli 1838 met Frederica Alberts Klein, dochter van Albert Klein en Catharina Sophia Wilms. Frederica is geboren Kniphausersiel [D] op donderdag 2 maart 1815, is overleden Wildervank op dinsdag 21 januari 1908. Frederica werd 92 jaar.

Van Nanno en Frederica zijn negen kinderen bekend:

1  Sijtske Nannes Nipperus Boiten is geboren Veendam op zaterdag 2 maart 1839, is overleden Wildervank op vrijdag 13 september 1839.

2  Lukas Boiten is geboren Wildervank op maandag 3 augustus 1840, is overleden aldaar op zondag 3 mei 1863. Lukas werd 22 jaar.

3  Katharina Boiten is geboren Wildervank op zondag 18 september 1842, is overleden Veendam op dinsdag 28 juli 1874. Katharina werd 31 jaar.

Katharina trouwt Veendam op zaterdag 30 december 1865 met Harm Kroon. Harm is geboren Anloo op vrijdag 12 oktober 1838, is overleden Veendam op dinsdag 20 september 1904. Harm werd 65 jaar.

Harm was later gehuwd (2) met Martha Groenewold.

4  Albert Boiten is geboren Wildervank op maandag 28 april 1845.

5  Hendrik Boiten is geboren Wildervank op vrijdag 9 juni 1848.

6  Sietske Boiten is geboren Wildervank op maandag 21 oktober 1850, is overleden Onstwedde op dinsdag 10 maart 1931. Sietske werd 80 jaar.

Sietske trouwt Wildervank op zaterdag 6 februari 1875 met Gezinus van der Vlag, zoon van Steffen van der Vlag en Ike Baalman. Gezinus is geboren Bellingwolde op vrijdag 13 april 1855, is overleden Onstwedde op woensdag 17 januari 1945. Gezinus werd 89 jaar.

7  Maria Boiten is geboren Wildervank op zaterdag 28 mei 1853, is overleden aldaar op zondag 17 februari 1929, is begraven aldaar (Dalweg). Maria werd 75 jaar.

Maria trouwt Wildervank op donderdag 10 januari 1895 met Jan Broeklander, zoon van Hendrik Broeklander en Maria Wilhelmina Klein. Jan is geboren Wildervank op zaterdag 8 april 1854, is overleden aldaar op woensdag 11 augustus 1926. Jan werd 72 jaar.

8  Nanno(Nanne) Boiten is geboren Wildervank op maandag 22 december 1856, zie VI-B.

9  Roelf Boiten is geboren Wildervank op vrijdag 27 september 1861, zie VI-C.

V-E  Adriaan Boiten, zoon van Albert Jans Boiten (IV-F) en Hilligje Adriaans Hont, is geboren Wildervank op zaterdag 8 januari 1831, is overleden Veendam op donderdag 4 juni 1908, schipper en winkelier. Adriaan werd 77 jaar.

Adriaan trouwt Wildervank op donderdag 26 november 1857 met Stientje Nuisker, dochter van Jurjen Berends Nuisker en Tijsina Douwes. Stientje is geboren Nieuwe Pekela op zondag 9 december 1832, is overleden Veendam op donderdag 9 november 1911. Stientje werd 78 jaar.

Van Adriaan en Stientje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hillechien Boiten is geboren Wildervank op zondag 18 december 1859.

Hillechien trouwt Veendam op donderdag 13 februari 1890 met Daniel Martinus Strengholt, zoon van Jozef Martens Strengholt en Trijntje Gerrits Hartsema. Daniel is geboren Warffum rond 1857, schipper.

2  Wubbo Boiten is geboren Wildervank op maandag 21 april 1862, zie VI-D.

3  Tijsiena Boiten is geboren Wildervank op dinsdag 6 september 1864, is overleden Veendam op zaterdag 5 oktober 1889. Tijsiena werd 25 jaar.

4  Jan Boiten is geboren Wildervank op maandag 9 september 1867, zie VI-E.

5  Jurrinus Henderikus Boiten is geboren Veendam op dinsdag 13 mei 1873, zie VI-F.

V-F  Otto Jacobs Boiten, zoon van Jakob Ottes Boiten (IV-I) en Trijntje Tonnis Keiser, is gedoopt Veendam op zondag 2 september 1810, is overleden aldaar op vrijdag 6 juli 1877, zeeman. Otto werd 66 jaar.

Otto trouwt Veendam op woensdag 8 maart 1848 met Grietjen van Dijk, dochter van Teunis van Dijk en Jannigjen Alberts Ziel. Grietjen is geboren Kampen rond 1827, is overleden Veendam op woensdag 5 oktober 1910. Grietjen werd ongeveer 83 jaar.

Van Otto en Grietjen zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Boiten is geboren Veendam op dinsdag 28 november 1848, is overleden Groningen op dinsdag 9 juli 1929. Trijntje werd 80 jaar.

Trijntje trouwt Veendam op woensdag 25 november 1874 met Harm Schuur, zoon van Harm Schuur en Antje Mulder. Harm is geboren Veendam op zondag 12 december 1847, is overleden Groningen op zondag 11 december 1904. Harm werd 56 jaar.

2  Jantina Boiten is geboren Veendam op donderdag 25 oktober 1855, is overleden Wildervank op dinsdag 13 december 1949. Jantina werd 94 jaar.

Jantina trouwt Veendam op zaterdag 21 juni 1884 met Jan de Vrieze, zoon van Roelf Klaassens de Vrieze en Aaltje Kornelius Schrader. Jan is geboren Wildervank op vrijdag 17 september 1852, is overleden aldaar op zaterdag 13 november 1920. Jan werd 68 jaar.

3  Jakob Boiten is geboren Veendam op dinsdag 29 november 1864, wonende aldaar, is overleden Groningen op zondag 11 november 1883, huisschilder, wonende Veendam. Jakob werd 18 jaar.

V-G  Tonnis Jacobs Boiten, zoon van Jakob Ottes Boiten (IV-I) en Trijntje Tonnis Keiser, is geboren rond 1813, is overleden Veendam op vrijdag 6 maart 1896, stuurman. Tonnis is tussen 1849 en 1873. Tonnis werd ongeveer 83 jaar.

Tonnis trouwt Veendam op maandag 24 september 1838 (1) met Arentje Geerts de Vries. Arentje is geboren Veendam op zondag 4 juni 1809, is overleden aldaar op donderdag 13 december 1838. Arentje werd 29 jaar.

Van Tonnis en Arentje is een kind bekend:

1  Arentje Boiten is geboren Veendam op vrijdag 9 november 1838, is ongehuwd overleden aldaar op maandag 14 juni 1915. Arentje werd 76 jaar.

Tonnis trouwt Veendam op donderdag 9 december 1847 (2) met Jetske Roelfs Broekema. Jetske is geboren Veendam op donderdag 18 oktober 1821, is overleden aldaar op zondag 18 november 1894. Jetske werd 73 jaar.

Van Tonnis en Jetske zijn vier kinderen bekend:

2  Trijntje Boiten is geboren Veendam op woensdag 8 augustus 1849, is overleden aldaar op vrijdag 12 maart 1852. Trijntje werd 2 jaar.

3  Roelof Boiten is geboren Veendam op zondag 19 september 1852, is overleden aldaar op zondag 7 februari 1858. Roelof werd 5 jaar.

4  Catharina Boiten is geboren Veendam op maandag 17 augustus 1857, is overleden aldaar op zaterdag 10 april 1943. Catharina werd 85 jaar.

Catharina trouwt Veendam op woensdag 26 mei 1880 met Geert Drenth, zoon van Detmer Jans Drenth en Fennechien Bruine Bruins. Geert is geboren Veendam op zaterdag 8 maart 1856, is overleden aldaar op dinsdag 5 juni 1923. Geert werd 67 jaar.

5  Sieverdina Roelfina Boiten is geboren Veendam op dinsdag 16 november 1858, is overleden aldaar op vrijdag 21 juli 1865. Sieverdina werd 6 jaar.

V-H  Hans Hindriks Boiten, zoon van Hindrik Jacobs Boiten (IV-L) en Geertje Hanses Glim, is geboren Veendam op donderdag 12 februari 1807, is gedoopt aldaar op zondag 22 februari 1807, schipper en varensgezel(1835).

Hans trouwt Wildervank op maandag 9 februari 1835 met Grietje Klaassens Bol, dochter van Klaas Jans Bol en Neeltje Hendriks Lever. Grietje is geboren Wildervank op zondag 8 september 1805.

Van Hans en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Boiten is geboren Wildervank op zondag 27 september 1835, is overleden Groningen op donderdag 25 april 1901, buitenvaarder. Hendrik werd 65 jaar.

Hendrik trouwt Groningen op donderdag 16 februari 1888 met Geeske Zantinga, dochter van Willem Jacobs Zantinga en Tietje Pieters van der Broek. Geeske is geboren Westerhorn op dinsdag 20 juni 1837, is overleden Groningen op zaterdag 6 februari 1904. Geeske werd 66 jaar.

2  Klaas Bouiten is geboren Winschoten op zaterdag 7 oktober 1837.

3  Geerdina Boiten is geboren Wildervank op dinsdag 13 oktober 1840, is overleden Groningen op maandag 15 februari 1915. Geerdina werd 74 jaar.

Geerdina trouwt Veendam op zaterdag 12 augustus 1876 met Hindrik Bakker, zoon van Hindrik Willems Bakker en Wiltje Harms Beuker. Hindrik is geboren Veendam op maandag 8 augustus 1836, is overleden Groningen op zaterdag 27 maart 1920. Hindrik werd 83 jaar.

V-I  Jan Boiten, zoon van Jakob Jans Boiten (IV-N) en Hinderina Berends Engelsman, is geboren Veendam op vrijdag 1 april 1825, zeeman.

Jan trouwt Veendam op zaterdag 16 augustus 1851 met Ubbina Jans Mulder, dochter van Jan Cornelis Harmensz Mulder en Annechien Olferts Koolman. Ubbina is geboren Veendam op zaterdag 31 december 1825.

Van Jan en Ubbina is een kind bekend:

1  Jacob Boiten is geboren Veendam op dinsdag 18 november 1851, is overleden aldaar op dinsdag 27 april 1852.

V-J  Berend Boiten, zoon van Jakob Jans Boiten (IV-N) en Hinderina Berends Engelsman, is geboren Veendam op dinsdag 30 september 1828, is overleden Grand Rapids Kent County, Michigan, USA op maandag 16 november 1903. Berend werd 75 jaar.

Berend trouwt Rotterdam op woensdag 25 september 1867 met Albertje Hazewinkel, dochter van Abraham Ottes Hazewinkel en Annigje Jacobs Zomer. Albertje is geboren Wildervank op zaterdag 18 september 1841, is overleden Grand Rapids Kent County, Michigan, USA op zondag 24 maart 1912, is begraven Grand Rapids (Fulton Street Cemetery). Albertje werd 70 jaar.

Van Berend en Albertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Boiten is geboren Wildervank op maandag 15 maart 1869.

2  Annette Afine Boiten is geboren Wildervank op maandag 14 november 1870, is overleden Michigan in januari 1963 "United States Social Security Death Index". Annette werd 92 jaar.

Annette trouwt Grand Rapids Kent (Michigan (USA)) op zaterdag 6 april 1907 met Chas C Marshall.

3  Abraham Boiten is geboren Wildervank op dinsdag 15 april 1873, is overleden aldaar op vrijdag 11 september 1874. Abraham werd 1 jaar.

4  Abraham Boiten is geboren Wildervank op vrijdag 15 oktober 1875, is overleden Grand Rapids Kent County, Michigan, USA op woensdag 9 april 1913, is begraven Grand Rapids (Fulton Street Cemetery). Abraham werd 37 jaar.

5  Hinderine Jantine Boiten is geboren Wildervank op dinsdag 27 maart 1877.

6  Jantine Boiten is geboren Wildervank op vrijdag 14 november 1879.

7  Jacoba Hinderika Boiten is geboren Stadskanaal [Onstwedde] op maandag 22 augustus 1881.

V-K  Wijcher Boiten, zoon van Jakob Jans Boiten (IV-N) en Hinderina Berends Engelsman, is geboren Veendam op zaterdag 17 november 1838, zeeman, koopman en schipper.

Wijcher is in 1882 met echtgenote en twee kinderen geëmigreerd naar Noord Amerika. Als beroep werd daarbij vermeld: zeeman)

Wijcher trouwt Veendam op woensdag 18 maart 1863 (1) met Jakoba Smidt, dochter van Doedo Jans Smidt en Hendrikja Jacobus Blokberger. Jakoba is geboren Veendam rond 1844, is overleden aldaar op vrijdag 30 mei 1873. Jakoba werd ongeveer 29 jaar.

Van Wijcher en Jakoba zijn vier kinderen bekend:

1  Jakob Boiten is geboren Veendam op maandag 31 augustus 1863, zie VI-G.

2  Hinderika(Henrietta) Boiten is geboren Veendam op maandag 16 oktober 1865, is overleden Chicago [Cook Ill. USA] op dinsdag 27 mei 1941, is begraven aldaar (Forest Home Cemetery). Hinderika(Henrietta) werd 75 jaar.

3  Henderina Jantina Boiten is geboren Veendam op vrijdag 25 december 1868, is overleden aldaar op vrijdag 29 januari 1869.

4  Doede Jan Boiten is geboren Veendam op dinsdag 16 mei 1871, is overleden aldaar op dinsdag 19 december 1871.

Wijcher trouwt Groningen op zaterdag 27 november 1875 (2) met Geertje Huges. Geertje is geboren Sappemeer rond 1848.

Van Wijcher en Geertje zijn twee kinderen bekend:

5  Henderina Jantina Boiten is geboren Veendam op dinsdag 19 september 1876.

6  Elsje Boiten is geboren Veendam op zaterdag 7 augustus 1880, is overleden in 1934, is begraven Spring Lake [Ottawa County Michigan USA]. Elsje werd 54 jaar.

V-L  Hindrik Boiten, zoon van Simon Hendriks Boiten (IV-P) en Aaltje Harms Rogaar, is geboren Veendam op woensdag 29 november 1815, is overleden aldaar op maandag 23 februari 1863, tabakskerver. Hindrik werd 47 jaar.

Hindrik trouwt Veendam op maandag 23 maart 1840 met Jantje Jelis de Jonge, dochter van Jelis Feike de Jonge en Hinderkien Hindriks Drost. Jantje is geboren Wildervank op zondag 9 februari 1817.

Van Hindrik en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Simon Boiten is geboren Veendam op zondag 4 oktober 1840, is overleden Muntendam op maandag 22 januari 1844. Simon werd 3 jaar.

2  Jelis Boiten is geboren Veendam op donderdag 16 december 1841, zie VI-H.

3  Aaltje Boiten is geboren Muntendam op zondag 29 september 1844, is overleden aldaar op woensdag 28 januari 1846. Aaltje werd 1 jaar.

4  Hindrik Boiten is geboren Muntendam op donderdag 12 november 1846, is overleden aldaar op dinsdag 2 oktober 1849. Hindrik werd 2 jaar.

5  Aaltje Boiten is geboren Muntendam op woensdag 19 september 1849, is overleden aldaar op zondag 7 april 1935. Aaltje werd 85 jaar.

Aaltje trouwt Muntendam op donderdag 23 maart 1871 met Tjerk Loots, zoon van Jan Loots en Wiechertje Harms Mulder. Tjerk is geboren Muntendam op woensdag 5 februari 1845, is overleden aldaar op dinsdag 13 november 1900. Tjerk werd 55 jaar.

6  Hinderkien Boiten is geboren Muntendam op vrijdag 13 februari 1852, is overleden aldaar op dinsdag 29 mei 1934, is begraven aldaar (Muntendam oud). Hinderkien werd 82 jaar.

Hinderkien trouwt Muntendam op donderdag 25 juli 1872 met Albert Loots, zoon van Jan Loots en Wiechertje Harms Mulder. Albert is geboren Muntendam op donderdag 11 mei 1848, is overleden aldaar op zaterdag 2 augustus 1890. Albert werd 42 jaar.

7  Simon Boiten is geboren Muntendam op zondag 3 december 1854, zie VI-I.

V-M  Jan Boiten, zoon van Klaas Hindriks Boiten (IV-R) en Luitje Jans Baas, is geboren Veendam op zondag 9 november 1823, is overleden aldaar op zondag 22 februari 1903. Jan werd 79 jaar.

Jan trouwt Nieuwe Pekela op zaterdag 12 augustus 1848 (1) met Ida Jans IJmker, dochter van Jan Andries IJmker en Hermina Harms Speelman. Ida is geboren Nieuwe Pekela op zondag 21 februari 1819, is overleden Veendam op vrijdag 17 juni 1870. Ida werd 51 jaar.

Van Jan en Ida zijn vier kinderen bekend:

1  Luitje Boiten is geboren Veendam op zaterdag 16 december 1848, is overleden Ommelanderwijk [Veendam] op zondag 4 juli 1869. Luitje werd 20 jaar.

2  Hillechien Boiten is geboren Veendam op zondag 20 april 1851, is overleden aldaar op maandag 27 juni 1853. Hillechien werd 2 jaar.

3  Klaas Boiten is geboren Veendam op maandag 28 november 1853.

4  Hillechien Boiten is geboren Veendam op dinsdag 21 juli 1857, is overleden aldaar op woensdag 25 september 1895. Hillechien werd 38 jaar.

Hillechien trouwt Veendam op zaterdag 26 mei 1883 met Pieter Bakker, zoon van Hindrik Pieters Bakker (IV-R.1) of Hendrik Pieters Bakker en Sibbeltje Boiten of Sibeltje Klaasses Boiten. Pieter is geboren Veendam op maandag 24 mei 1852, is overleden aldaar op zondag 16 oktober 1898. Pieter werd 46 jaar.

Jan trouwt Veendam op zaterdag 24 oktober 1874 (2) met Lutgerdina Smeltekop, dochter van Geert Hindriks Smeltekop en Lutgert Heijer Oorburg. Lutgerdina is geboren Veendam op maandag 8 mei 1837, is overleden aldaar op zaterdag 28 december 1918. Lutgerdina werd 81 jaar.

Van Jan en Lutgerdina zijn drie kinderen bekend:

5  Lutgerdina Boiten is geboren Veendam op donderdag 21 oktober 1875, is overleden aldaar op dinsdag 7 december 1875.

6  Lutgerdina Boiten is geboren Veendam op dinsdag 3 oktober 1876, is overleden aldaar op zaterdag 20 februari 1960, is begraven aldaar (Ommelanderwijk). Lutgerdina werd 83 jaar.

Lutgerdina trouwt Veendam op zaterdag 18 februari 1899 met Jan Kampinga, zoon van Luitje Kampinga en Trijntje Bleeker. Jan is geboren Meeden op zaterdag 10 januari 1874, is overleden Veendam op woensdag 9 april 1958. Jan werd 84 jaar.

7  Elizabeth Boiten is geboren Onstwedde op zondag 18 november 1877, is overleden Veendam op dinsdag 6 april 1954, is begraven aldaar (Buitenwoelhof). Elizabeth werd 76 jaar.

Elizabeth trouwt Veendam op dinsdag 28 november 1899 met Frederikus Uitvlugt, zoon van Jan Uitvlugt en Margaretha Bloemhof. Frederikus is geboren Veendam op zaterdag 21 april 1877, is overleden op dinsdag 29 november 1966, is begraven aldaar. Frederikus werd 89 jaar.

V-N  Abraham Buiten, zoon van Albert Hindriks Boiten (IV-S) en Jantje Abrahams de Groot, is geboren Nieuwe Pekela op zondag 20 juli 1845, is overleden Veendam op dinsdag 8 juni 1886, boerenknecht. Abraham werd 40 jaar.

Abraham trouwt Veendam op zaterdag 16 juli 1870 met Tijtje Pottjewijd ook genaamd Tijtje Pottjewied, dochter van Jacob Clasens Pottjewijd en Geertruid Geerts Greven. Tijtje is geboren Wildervank op woensdag 23 oktober 1839.

Van Abraham en Tijtje zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Buiten is geboren Veendam op woensdag 28 september 1870, is overleden aldaar op donderdag 23 maart 1882. Albert werd 11 jaar.

2  Geertruida Buiten is geboren Veendam op vrijdag 12 september 1873, is overleden voor 1934. Geertruida werd hoogstens 60 jaar.

Geertruida trouwt Veendam op zaterdag 2 juni 1900 met Jan Starke, zoon van Renger Starke en Albbertje Smilde. Jan is geboren Nieuwe Pekela op woensdag 30 oktober 1872, is overleden Assen op zaterdag 5 mei 1951. Jan werd 78 jaar.

Jan was later gehuwd (2) met Geertruida Buseman.

3  Abraham Buiten is geboren Veendam op zondag 8 april 1877, is overleden aldaar op maandag 23 april 1877.

4  Jakob Buiten is geboren Veendam op zondag 8 april 1877, is jong overleden.

5  Jakob Buiten is geboren Veendam op woensdag 7 augustus 1878, zie VI-J.

6  Hendrik Buiten is geboren Veendam op donderdag 5 januari 1882.

V-O  Andreas George Boiten(Bouten), zoon van Luitje Jacobs Boiten (IV-T) en Anna Catharina Elizabeth Luxen, is geboren Köningsberg op donderdag 9 oktober 1817, is overleden Rotterdam op maandag 26 maart 1888. Andreas werd 70 jaar.

Andreas trouwt Rotterdam op woensdag 6 februari 1850 met Anna Catharina van Otterloo, dochter van Martinus van Otterloo en Maria Wagenaar. Anna is geboren Rotterdam op zondag 10 oktober 1813, is overleden aldaar op dinsdag 18 augustus 1885. Anna werd 71 jaar.

Van Andreas en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Andreas George Bouten is geboren Rotterdam op zaterdag 1 februari 1851, zie VI-K.

2  Martinus Johannes Bouten is geboren Rotterdam op donderdag 20 januari 1853.

3  Louis Jacob Bouten is geboren Rotterdam op zondag 13 januari 1856, is overleden aldaar op woensdag 7 oktober 1857. Louis werd 1 jaar.

4  Adolf Eduard Bouten is geboren Rotterdam op maandag 22 december 1856, is overleden aldaar op dinsdag 24 maart 1857.

V-P  Adolphus Eduardus Bouten, zoon van Luitje Jacobs Boiten (IV-T) en Anna Catharina Elizabeth Luxen, is geboren Antwerpen rond 1824, is overleden Rotterdam op donderdag 16 februari 1905, 1ste stuurman grote vaart. Adolphus werd ongeveer 81 jaar.

Adolphus trouwt Nibbixwoud op woensdag 24 juli 1861 met Anna van Rijgersma, dochter van Sigefridus Gardingius van Rijgersma en Diewerytje Baukes Feenstra. Anna is geboren Hauwert rond 1833.

Van Adolphus en Anna is een kind bekend:

1  Anna Catharina Elisabeth Bouten is geboren Wijdenes op woensdag 12 juni 1867 (geboortegegevens uit huwelijksbijlagen).

Anna trouwt Rotterdam op donderdag 16 februari 1888 (1) met Pieter Feenstra, zoon van Jacob Feenstra en Trijntje Nieuwenhuis. Pieter is geboren Sneek op donderdag 16 augustus 1855, is overleden Rotterdam op zondag 14 april 1889, zeeman, wonende Batavia. Pieter werd 33 jaar. Anna trouwt Rotterdam op donderdag 30 maart 1893 (2) met Frederik Willem Marie Raben, zoon van Johannes Theodorus Raben en Rachelina Martijna Hage. Frederik is geboren Nijmegen rond 1869.

Generatie VI

VI-A  Jakob Boiten, zoon van Geert Jacobs Boiten (V-A) en Elisabeth Geerts Roelfsema, is geboren Veendam op zondag 9 oktober 1842, zeeman en schipper (1870).

Jacob is met het hele gezin in 1880 naar de USA geemigreerd. Ze vertrokken uit Rotterdam met het Schip Amsterdam en arriveerden op 15 april 1880 in New York.

Jakob trouwt Veendam op woensdag 18 augustus 1869 met Gepke(Kattie) Mulder, dochter van Jan Kornelis Mulder en Annechien Olferts Koolman. Gepke(Kattie) is geboren Veendam op woensdag 5 april 1843 "Michigan, Births and Christenings, 1775-1995," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/F4G8-TVL : accessed 05 Feb 2013), Garret Jacob Boiten, 26 Nov 1881; citing reference, FHL microfilm 984234., is overleden Grand Haven City [Ottawa Michigan USA] in 1925. Gepke(Kattie) werd 82 jaar.

Van Jakob en Gepke(Kattie) zijn vijf kinderen bekend:

1  Elisabeth Boiten is geboren Veenhuizen [Norg] op vrijdag 20 mei 1870, is overleden Grand Haven City [Ottawa Michigan USA] op donderdag 22 juli 1954. Elisabeth werd 84 jaar.

2  Annechina Johanna Boiten is geboren Veenhuizen [Norg] op zaterdag 23 maart 1872.

3  Gerdina Doegina Boiten is geboren Veenhuizen [Norg] op donderdag 6 november 1873, is overleden Grand Haven City [Ottawa Michigan USA] op woensdag 10 oktober 1945. Gerdina werd 71 jaar.

4  Jan Cornelis Boiten is geboren Assen op vrijdag 30 april 1875.

5  Garret Jacob Boiten is geboren Grand Haven City [Ottawa Michigan USA] op zaterdag 26 november 1881, is overleden aldaar in september 1981 (Bron: Soc. Security Death Index U.S.A.), wonende aldaar. Garret werd 99 jaar.

Garret trouwt Conkin [Ottawa Michigan USA] op donderdag 3 mei 1917 (1) met Jessie B Luik, dochter van John Cazier Luik en Ella Tettle. Jessie is geboren Michigan [USA] in 1888. Garret trouwt Windsor [Essex-Ontario-Canada] op maandag 16 juni 1924 "Ontario Marriages, 1869-1927," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/FMF6-6JL : accessed 05 Feb 2013), Garret Jacob Boiten and Florence Louise Wickham, 1924. (2) met Florence Louise Wickham, dochter van Fred K T Wickham en Nellie Roy. Florence is geboren rond 1894.

VI-B  Nanno(Nanne) Boiten, zoon van Nanno Boiten (V-D) en Frederica Alberts Klein, is geboren Wildervank op maandag 22 december 1856, is overleden Zuidlaren op vrijdag 2 april 1926, timmerman. Nanno(Nanne) werd 69 jaar.

Nanno(Nanne) trouwt Veendam op zaterdag 6 november 1880 met Eppien Wever, dochter van Tidde Jacobs Wever en Jetta Hindriks Stutvoet. Eppien is geboren op donderdag 23 november 1848, is overleden Oosterdiep [Veendam] op dinsdag 17 maart 1936. Eppien werd 87 jaar.

Van Nanno(Nanne) en Eppien is een kind bekend:

1  Frederika Boiten is geboren Oosterdiep [Veendam] op donderdag 18 november 1880, is overleden op maandag 26 november 1956, is begraven Nieuwe Pekela (Herv. Begraafplaats). Frederika werd 76 jaar.

Frederika trouwt Nieuwe Pekela op zaterdag 9 juni 1900 met Jan de Groot, zoon van Wilto de Groot en Jantje Beekhuis. Jan is geboren Nieuwe Pekela op dinsdag 2 januari 1877, is overleden op zaterdag 3 oktober 1953, is begraven Nieuwe-Pekela (Herv. Begraafplaats). Jan werd 76 jaar.

VI-C  Roelf Boiten, zoon van Nanno Boiten (V-D) en Frederica Alberts Klein, is geboren Wildervank op vrijdag 27 september 1861, is overleden Veendam op maandag 2 juni 1947, timmerman, aannemer en steenfabrikant. Roelf werd 85 jaar.

Roelf trouwt Veendam op zaterdag 30 april 1881 met Antje Reurich, dochter van Egbert Reurich en Jimmechien Hoekzema. Antje is geboren Veendam op dinsdag 1 januari 1861, is overleden aldaar op dinsdag 28 december 1909. Antje werd 48 jaar.

Van Roelf en Antje zijn dertien kinderen bekend:

1  Nanno Boiten is geboren Veendam op donderdag 22 september 1881, is overleden Wildervank op maandag 19 november 1883. Nanno werd 2 jaar.

2  Egbert Boiten is geboren Wildervank op vrijdag 1 december 1882, is overleden Veendam op zaterdag 22 januari 1949, koopman. Egbert werd 66 jaar.

Egbert trouwt Groningen op donderdag 15 mei 1919 met Jantina Kuiper, dochter van Geert Kuiper en Grietje Noorda. Jantina is geboren Groningen op donderdag 21 februari 1889, is overleden Veendam op zaterdag 11 januari 1941. Jantina werd 51 jaar.

3  Nanno Boiten is geboren Wildervank op zondag 8 juni 1884, zie VII-A.

4  Jimmechiena Pieterdiena Boiten is geboren Wildervank op zondag 7 maart 1886, is overleden op zondag 23 oktober 1966, is begraven Veendam (Buitenwoelhof). Jimmechiena werd 80 jaar.

5  Frederik Boiten is geboren Veendam op donderdag 30 juni 1887, is overleden Groningen op dinsdag 1 december 1953, is begraven Stadskanaal (Stadskanaal Noord), timmerman. Frederik werd 66 jaar.

Frederik trouwt Nieuweschans op vrijdag 28 november 1913 met Sibelina Gezina Schoon, dochter van Lambertus Schoon en Geessien Riemeijer. Sibelina is geboren Nieuweschans op dinsdag 21 december 1886, is overleden op zondag 24 juni 1990, is begraven Stadskanaal. Sibelina werd 103 jaar.

6  Geert Boiten is geboren Veendam op dinsdag 1 januari 1889, is overleden aldaar op vrijdag 14 februari 1890. Geert werd 1 jaar.

7  Geert Boiten is geboren Veendam op zondag 30 november 1890, zie VII-B.

8  Lukas Boiten is geboren Veendam op maandag 15 augustus 1892, is overleden op maandag 23 januari 1978, is begraven aldaar (Centrum), aannemer (1919). Lukas werd 85 jaar.

Lukas trouwt Wedde op dinsdag 30 september 1919 met Dertina Ottielina Groenewold, dochter van Geert Groenewold en Jaapien Kruize. Dertina is geboren Wedde op zaterdag 1 september 1894, is overleden Veendam op zondag 17 september 1950. Dertina werd 56 jaar.

9  Warnder Boiten is geboren Veendam op dinsdag 3 april 1894, is overleden op vrijdag 24 juli 1981, is begraven Coevorden (Ballast), koopman (1929). Warnder werd 87 jaar.

Warnder trouwt Coevorden op woensdag 18 december 1929 met Grietje Hemmes, dochter van Jan Hemmes en Zwaantje Nijhuis. Grietje is geboren Coevorden op vrijdag 15 november 1901, is overleden op dinsdag 17 februari 1981. Grietje werd 79 jaar.

10  Albert Hendrik Boiten is geboren Veendam op vrijdag 24 juli 1896, is overleden aldaar op zondag 10 oktober 1982, is begraven aldaar (Buitenwoelhof). Albert werd 86 jaar.

Albert was gehuwd met Aaltien Grashuis, dochter van Theunis Klaas Grashuis en Antje Boerma. Aaltien is geboren Groningen op woensdag 27 december 1899, is overleden op zaterdag 11 april 1992, is begraven Veendam. Aaltien werd 92 jaar.

11  Harm Boiten is geboren Veendam op woensdag 15 februari 1899, zie VII-C.

12  Hendrik Albert Boiten is geboren Veendam op woensdag 26 december 1900, is overleden Groningen op zaterdag 17 januari 1903. Hendrik werd 2 jaar.

13  Hendrik Albert Boiten is geboren Veendam op dinsdag 9 mei 1905.

Hendrik trouwt in 1941 met Johanna Elisabeth Folbert, dochter van Gerhard Folbert en Elisabeth Sophia Ruttink. Johanna is geboren Emmen in 1903.

VI-D  Wubbo Boiten, zoon van Adriaan Boiten (V-E) en Stientje Nuisker, is geboren Wildervank op maandag 21 april 1862, is overleden Winsum op dinsdag 19 december 1944, wagenmaker en kuiper. Wubbo werd 82 jaar.

Wubbo trouwt Aduard op woensdag 9 mei 1888 met Tietje ter Veer, dochter van Tjesse ter Veer en Ansje Moes. Tietje is geboren Niekerk op zaterdag 18 maart 1865, is overleden Winsum op vrijdag 25 februari 1949. Tietje werd 83 jaar.

Van Wubbo en Tietje zijn acht kinderen bekend:

1  Adriaan Boiten is geboren Winsum op maandag 7 oktober 1889, zie VII-D.

2  Tjesse Boiten is geboren Winsum op zondag 22 maart 1891, is overleden op dinsdag 30 januari 1979, is begraven Groningen. Tjesse werd 87 jaar.

Tjesse trouwt Apeldoorn op donderdag 19 augustus 1915 met Anna Adriana Wiersinga, dochter van Willem Wiersinga en Helena van Kooten. Anna is geboren Apeldoorn op maandag 13 juni 1887, is overleden op dinsdag 2 november 1965, is begraven Groningen. Anna werd 78 jaar.

3  Jan Boiten is geboren Winsum op donderdag 2 maart 1893, zie VII-E.

4  Anje Boiten is geboren Winsum op donderdag 31 oktober 1895, is overleden op donderdag 22 augustus 1963, is begraven Groningen (Noorder begraafplaats). Anje werd 67 jaar.

Anje trouwt Winsum op vrijdag 20 mei 1921 met Roelf Sikkema, zoon van Jan Sikkema en Willemtje Smit. Roelf is geboren Warffum op dinsdag 22 december 1896, is overleden op woensdag 21 december 1977, is begraven Groningen. Roelf werd 80 jaar.

5  Jurrinus Henderikus Boiten is geboren Winsum op woensdag 4 augustus 1897, is overleden Nordhausen [D] op zaterdag 3 maart 1945, handelsreiziger. Jurrinus werd 47 jaar.

Jurrinus trouwt Delfzijl op donderdag 1 december 1921 met Frederika Klazina Veldman, dochter van Lambertus Veldman en Hemmechien Looijenga. Frederika is geboren Delfzijl op maandag 15 maart 1897.

6  Ite Boiten is geboren Winsum op zondag 18 september 1898, is overleden op zondag 17 juni 1990, is begraven aldaar, wagenmaker. Ite werd 91 jaar.

Ite trouwt Winsum op donderdag 5 mei 1927 met Elfriede Lier, dochter van Robert Liever en Auguste Johanna Noeres. Elfriede is geboren Langen [D] rond 1904, is overleden op zaterdag 1 juni 1991, is begraven Winsum. Elfriede werd ongeveer 87 jaar.

7  Stientje Boiten is geboren Winsum op vrijdag 12 april 1901.

Stientje trouwt Winsum op donderdag 28 december 1922 met Freerk Meijer, zoon van Harm Meijer en Jantina Kuiper. Freerk is geboren Nieuwe Pekela op donderdag 29 oktober 1896, onderwijzer.

8  Markus Boiten is geboren Winsum op donderdag 12 april 1906, is overleden Eelde op vrijdag 20 oktober 2000, is begraven Haren, onderwijzer. Markus werd 94 jaar.

Markus trouwt Winsum op maandag 11 mei 1931 met Grietje Trijntje Nieborg, dochter van Harm Nieborg en Rienje Heslinga. Grietje is geboren Ooststellingwerf op vrijdag 1 maart 1907, is overleden op dinsdag 13 augustus 2002, is begraven Haren (Harenerhof). Grietje werd 95 jaar.

VI-E  Jan Boiten, zoon van Adriaan Boiten (V-E) en Stientje Nuisker, is geboren Wildervank op maandag 9 september 1867, is overleden Groningen op zondag 30 juli 1950, bakker, grossier en reiziger. Jan is in 1905. Jan is in 1928. Jan werd 82 jaar.

Jan trouwt Nieuwe Pekela op donderdag 8 mei 1890 met Jantje Wins, dochter van Jan Wins en Hinderika Karsijns. Jantje is geboren Nieuwe Pekela op vrijdag 8 december 1865, is overleden Groningen op zaterdag 14 maart 1953. Jantje werd 87 jaar.

Van Jan en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Christina Tijsina Boiten is geboren Nieuwe Pekela op zaterdag 14 november 1891.

Christina trouwt Winschoten op donderdag 16 oktober 1913 met Jan Barteld Merema, zoon van Tjark Merema en Jacoba Klootsema. Jan is geboren Veendam op donderdag 17 september 1891.

2  Henderika Boiten is geboren Nieuwe Pekela op zondag 26 maart 1893.

Henderika trouwt Winschoten op donderdag 26 maart 1914 met Jannes Zweep, zoon van Helmer Zweep en Hinderkien Biemhold. Jannes is geboren Bunde [D] rond 1891.

3  Adriaan Boiten is geboren Nieuwe Pekela op zondag 4 november 1894, zie VII-F.

4  Alberdina Boiten is geboren Nieuwe Pekela op donderdag 11 juni 1896, is overleden op vrijdag 10 december 1982, is begraven Groningen (Selwelderhof). Alberdina werd 86 jaar.

Alberdina trouwt Groningen op donderdag 29 juli 1920 met Enno Zwaagman, zoon van Enno Zwaagman en Everdina Stoffers. Enno is geboren Groningen op vrijdag 3 januari 1896, is overleden op zaterdag 27 november 1971. Enno werd 75 jaar.

5  Jan Boiten is geboren Nieuwe Pekela op woensdag 31 augustus 1898.

Jan trouwt Groningen op maandag 4 februari 1924 met Geertruid Klugkist, dochter van Hendrik Klugkist en Boukje Dijkinga. Geertruid is geboren Bedum op zondag 4 december 1898.

6  Wubbo Boiten is geboren Nieuwe Pekela op zondag 7 september 1902, is overleden op zaterdag 25 maart 1967, is begraven Gorssel. Wubbo werd 64 jaar.

Wubbo was gehuwd met Everdina Cornelia Kreeft. Everdina is geboren op maandag 23 maart 1908, is overleden op vrijdag 21 augustus 1981, is begraven Gorssel. Everdina werd 73 jaar.

7  Elizabeth Boiten is geboren Nieuwe Pekela op zondag 18 juni 1905, is overleden op dinsdag 3 januari 1995, is begraven Leeuwarden (Huizum). Elizabeth werd 89 jaar.

Elizabeth trouwt Groningen op donderdag 9 augustus 1928 met Riemer Schripsema, zoon van Willem Schripsema en Trientje Smit. Riemer is geboren Uithuizen op zaterdag 10 oktober 1903, is overleden op maandag 7 januari 1957. Riemer werd 53 jaar.

VI-F  Jurrinus Henderikus Boiten, zoon van Adriaan Boiten (V-E) en Stientje Nuisker, is geboren Veendam op dinsdag 13 mei 1873, is overleden Nijkerk op maandag 17 januari 1944, koopman en kruidenier. Jurrinus werd 70 jaar.

Jurrinus trouwt Wildervank op donderdag 27 april 1899 met Berendje van der Laan, dochter van Eerke van der Laan en Fennechien Pekelder. Berendje is geboren Wildervank op donderdag 13 november 1873, is overleden Veendam op vrijdag 24 september 1943. Berendje werd 69 jaar.

Van Jurrinus en Berendje zijn acht kinderen bekend:

1  Stientje Tijsiena Boiten is geboren Veendam op dinsdag 13 februari 1900, is overleden op zondag 16 december 1984, is begraven Dirksland (Oude begraafplaats). Stientje werd 84 jaar.

Stientje trouwt Veendam op woensdag 21 februari 1934 met Johannes Martinus de Waal, zoon van Johannes Gabriel de Waal en Martijntje Padmos. Johannes is geboren Bruinisse op dinsdag 24 maart 1903, is overleden op donderdag 7 mei 1981. Johannes werd 78 jaar.

2  Eerke Boiten is geboren Veendam op donderdag 23 mei 1901, is overleden op maandag 17 maart 1980, is begraven Winschoten (Acacialaan). Eerke werd 78 jaar.

Eerke trouwt Veendam op woensdag 1 februari 1928 (1) met Alberdina Annechiena Anderina de Groot, zoon van Roelf de Groot en Anna Westerhuis. Alberdina is geboren Den Helder rond 1909, is overleden Groningen op vrijdag 8 juni 1928. Alberdina werd ongeveer 19 jaar. Eerke trouwt Veendam op vrijdag 12 mei 1933 (2) met Albertje Wolthuis, zoon van Lucas Wolthuis en Harmina Blaak. Albertje is geboren Veendam op maandag 6 juli 1903, is overleden op vrijdag 18 november 1988. Albertje werd 85 jaar.

3  Adriaan Boiten is geboren Veendam op donderdag 27 augustus 1903, zie VII-G.

4  Fennechien Boiten is geboren Veendam op donderdag 13 april 1905.

Fennechien trouwt Veendam op vrijdag 5 april 1929 met Jan Engelke Rozendal, zoon van Geert Rozendal en Grietje Schipper. Jan is geboren Winschoten op donderdag 28 april 1904.

5  Wubbo Boiten is geboren Veendam op donderdag 12 juli 1906, is overleden op vrijdag 16 juli 1999, is begraven aldaar (Buitenwoelhof). Wubbo werd 93 jaar.

Wubbo trouwt Veendam op woensdag 8 mei 1929 met Fennechina Sassina Bos, dochter van Jan Bos en Christina Dijk. Fennechina is geboren Veendam op vrijdag 19 mei 1905, is overleden op zondag 24 juli 1994. Fennechina werd 89 jaar.

6  Jakob Boiten is geboren Veendam op donderdag 4 februari 1909, is overleden Balk op donderdag 16 november 2006, kleermaker. Jakob werd 97 jaar.

Jakob was gehuwd (1) met Jantje Steegenga. Jakob was gehuwd (2) met Janna Kooiman. Jakob trouwt Veendam op dinsdag 14 april 1936 (3) met Elsie Wolthuis, dochter van Lucas Wolthuis en Harmina Blaak. Elsie is geboren Veendam op donderdag 26 november 1908.

7  Hillechien Boiten is geboren Veendam op donderdag 15 december 1910, is overleden aldaar op vrijdag 16 december 1910.

8  Grietje Boiten is geboren Veendam op vrijdag 31 mei 1912, is overleden aldaar op vrijdag 7 juni 1912.

VI-G  Jakob Boiten, zoon van Wijcher Boiten (V-K) en Jakoba Smidt, is geboren Veendam op maandag 31 augustus 1863, is overleden aldaar op zaterdag 21 juni 1952, huisschilder. Jakob werd 88 jaar.

Jakob trouwt Groningen op donderdag 19 mei 1887 met Dievertje Jacoba Sissing Kremer, dochter van Klaas Kremer en Herina Meijer. Dievertje is geboren Groningen op zaterdag 24 januari 1857, is overleden Veendam op vrijdag 21 december 1934. Dievertje werd 77 jaar.

Van Jakob en Dievertje zijn acht kinderen bekend:

1  Jacoba Herina Boiten is geboren Veendam op donderdag 23 augustus 1888, is ongehuwd overleden aldaar op vrijdag 12 augustus 1955. Jacoba werd 66 jaar.

2  Herina Jantina Boiten is geboren Veendam op donderdag 7 november 1889, is ongehuwd overleden aldaar op donderdag 19 januari 1922. Herina werd 32 jaar.

3  Wicher Boiten is geboren Veendam op zaterdag 19 september 1891, schilder.

Wicher trouwt Wildervank op zaterdag 8 december 1917 met Lummechien Oosterbaan, dochter van Jacobus Oosterbaan en Rixte Brongers. Lummechien is geboren Wildervank op donderdag 9 september 1886.

4  Klasina Boiten is geboren Veendam op vrijdag 8 maart 1895, is overleden aldaar op woensdag 23 december 1896. Klasina werd 1 jaar.

5  Doewina Hinderika Boiten is geboren Veendam op zondag 24 mei 1896.

6  Klasina Boiten is geboren Veendam op donderdag 13 januari 1898, is overleden aldaar op dinsdag 6 september 1898.

7  Jacob Boiten is geboren Veendam op donderdag 4 augustus 1898, is overleden op dinsdag 4 maart 1958, is begraven AA en Hunze (Annerveen), schilder (1924). Jacob werd 59 jaar.

Jacob trouwt Nieuwe Pekela op zaterdag 7 juni 1924 met Marchien Siepel, dochter van Lucas Siepel en Trientje Eding. Marchien is geboren Nieuwe Pekela op vrijdag 12 februari 1897, is overleden in 1971. Marchien werd 74 jaar.

8  Jantje Boiten is geboren Veendam op maandag 25 september 1899, is overleden aldaar op woensdag 14 maart 1900.

VI-H  Jelis Boiten, zoon van Hindrik Boiten (V-L) en Jantje Jelis de Jonge, is geboren Veendam op donderdag 16 december 1841, is overleden Muntendam op zondag 15 februari 1925. Jelis werd 83 jaar.

Jelis trouwt Muntendam op maandag 10 oktober 1864 met Saartje Snijder ook genaamd Saartje Snijders, dochter van Johannes Willems Snijder en Janna Jans Veldman. Saartje is geboren Muntendam op donderdag 9 maart 1843, is overleden aldaar op zondag 29 januari 1928. Saartje werd 84 jaar.

Van Jelis en Saartje zijn negen kinderen bekend:

1  Jantina Johanna Boiten is geboren Veendam op zaterdag 14 januari 1865, is overleden Muntendam op dinsdag 10 januari 1933, is begraven aldaar (Muntendam oud). Jantina werd 67 jaar.

Jantina trouwt Muntendam op donderdag 5 maart 1885 met Derk Jager, zoon van Hemme Jager en Eltje de Jonge. Derk is geboren Muntendam op vrijdag 11 november 1864, is overleden aldaar op zondag 29 oktober 1939. Derk werd 74 jaar.

2  Johannes Boiten is geboren Muntendam op dinsdag 3 juli 1866, is overleden aldaar op donderdag 12 juli 1866.

3  Johannes Boiten is geboren Muntendam op donderdag 25 juli 1867, zie VII-H.

4  Hendrik Boiten is geboren Muntendam op maandag 7 maart 1870, is overleden aldaar op zondag 28 mei 1871. Hendrik werd 1 jaar.

5  Hendrik Boiten is geboren Muntendam op vrijdag 19 april 1872, is overleden aldaar op donderdag 17 mei 1877. Hendrik werd 5 jaar.

6  Willem Boiten is geboren Muntendam op donderdag 29 oktober 1874, zie VII-I.

7  Simon Boiten is geboren Muntendam op zaterdag 6 januari 1877, zie VII-J.

8  Johanna Boiten is geboren Muntendam op zondag 19 september 1880, is overleden Veendam op donderdag 17 juli 1941. Johanna werd 60 jaar.

Johanna trouwt Muntendam op donderdag 2 mei 1901 met Eildert Meuken, zoon van Lammert Meuken en Geertje Snijders. Eildert is geboren Muntendam op maandag 22 maart 1880, is overleden Groningen op zaterdag 2 december 1961. Eildert werd 81 jaar.

9  Hendrika Boiten is geboren Middenweg [Muntendam] op maandag 30 oktober 1882, is overleden op maandag 3 augustus 1953, is begraven Menterwolde (Muntendam oud), ventster. Hendrika werd 70 jaar.

Hendrika trouwt Muntendam op donderdag 4 mei 1905 met Sjoert van der Laan, zoon van Andries van der Laan en Geertje Seip. Sjoert is geboren Muntendam op maandag 30 januari 1882, is overleden aldaar op vrijdag 26 januari 1940, venter. Sjoert werd 57 jaar.

VI-I  Simon Boiten, zoon van Hindrik Boiten (V-L) en Jantje Jelis de Jonge, is geboren Muntendam op zondag 3 december 1854, is overleden aldaar op zondag 30 oktober 1927, venter en arbeider. Simon werd 72 jaar.

Simon trouwt Muntendam op donderdag 15 april 1886 met Tetje Pot, dochter van Hinderkien Pot. Tetje is geboren Muntendam op vrijdag 8 juli 1853, is overleden aldaar op zaterdag 30 april 1932. Tetje werd 78 jaar.

Van Simon en Tetje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Boiten is geboren Muntendam op dinsdag 26 juni 1877 (Erkend bij huwelijk van de ouders), is ongehuwd overleden aldaar op donderdag 31 januari 1935. Hendrik werd 57 jaar.

2  Jelis Boiten is geboren Muntendam op woensdag 24 augustus 1881 (Erkend bij huwelijk van de ouders), zie VII-K.

3  Roelf Boiten is geboren Muntendam op maandag 9 augustus 1886, zie VII-L.

4  Albert Boiten is geboren Muntendam op woensdag 9 januari 1889, zie VII-M.

5  Annechien Boiten is geboren Muntendam op donderdag 29 januari 1891.

6  Lammedina Boiten is geboren Polder [Muntendam] op donderdag 29 januari 1891.

Lammedina trouwt Muntendam op donderdag 15 augustus 1912 met Berend Lukje, zoon van Berend Lukje en Aaltje Gruben. Berend is geboren Zuidbroek op dinsdag 14 januari 1890.

7  Sietse Boiten is geboren Muntendam op woensdag 14 maart 1894, zie VII-N.

8  Albert Boiten is geboren Muntendam op zaterdag 25 januari 1896, is overleden op zondag 5 augustus 1962, is begraven aldaar. Albert werd 66 jaar.

Albert trouwt Muntendam op donderdag 3 juni 1926 met Hemmechien Jager, dochter van Derk Jager (VI-H.1) en Jantina Johanna Boiten. Hemmechien is geboren Muntendam op zondag 18 juli 1897, is overleden op maandag 26 september 1977. Hemmechien werd 80 jaar.

VI-J  Jakob Buiten, zoon van Abraham Buiten (V-N) en Tijtje Pottjewijd, is geboren Veendam op woensdag 7 augustus 1878, is overleden aldaar op dinsdag 12 juni 1923. Jakob werd 44 jaar.

Jakob trouwt Veendam op zaterdag 4 mei 1907 met Elisabeth Koning, dochter van Hindrik Koning en Eijsina Smid. Elisabeth is geboren Veendam op dinsdag 7 december 1880.

Van Jakob en Elisabeth is een kind bekend:

1  Abraham Buiten is geboren Veendam op woensdag 28 oktober 1908, bankwerker.

Abraham trouwt Wildervank op woensdag 20 mei 1936 met Marchiena Pater, dochter van Heindo Pater en Elizabeth Bos. Marchiena is geboren Nieuwe Pekela rond 1912.

VI-K  Andreas George Bouten, zoon van Andreas George Boiten(Bouten) (V-O) en Anna Catharina van Otterloo, is geboren Rotterdam op zaterdag 1 februari 1851, is overleden aldaar op vrijdag 15 oktober 1920, boekhouder. Andreas werd 69 jaar.

Andreas trouwt Rotterdam op donderdag 9 augustus 1883 met Petronella Stronck, dochter van Pieter Alexander Stronck en Viliana Lamberta Pool. Petronella is geboren Rotterdam op dinsdag 29 mei 1855, is overleden aldaar op maandag 5 oktober 1903. Petronella werd 48 jaar.

Van Andreas en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Catharina Bouten is geboren Rotterdam op vrijdag 27 augustus 1886, is overleden aldaar op zaterdag 16 april 1887.

2  Andreas George Bouten is geboren Rotterdam op zondag 5 augustus 1888.

Andreas was gehuwd (1) met Cornelia Maria Adriana Elisabeth Vink. Cornelia is geboren Breda op zaterdag 7 mei 1892. Andreas trouwt Schiedam op donderdag 13 juli 1922 (2) met Maria Johanna Bijlo, dochter van Nicolaas Bijlo en Hendrica Helena Muller. Maria is geboren Schiedam op dinsdag 27 december 1892.

Generatie VII

VII-A  Nanno Boiten, zoon van Roelf Boiten (VI-C) en Antje Reurich, is geboren Wildervank op zondag 8 juni 1884, wonende Veendam, is overleden Groningen op donderdag 18 november 1943, architect, wonende Veendam. Nanno werd 59 jaar.

Nanno trouwt Nieuwe Pekela op maandag 25 mei 1908 met Johanna de Grooth, dochter van Klaas de Grooth en Elisina Breeland. Johanna is geboren Nieuwe Pekela op dinsdag 28 april 1885, is overleden op donderdag 14 januari 1971, is begraven Veendam. Johanna werd 85 jaar.

Van Nanno en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Boiten is geboren Veendam op maandag 23 augustus 1909.

2  Klaas Harmannus Boiten is geboren Veendam op maandag 6 februari 1911.

VII-B  Geert Boiten, zoon van Roelf Boiten (VI-C) en Antje Reurich, is geboren Veendam op zondag 30 november 1890, is overleden aldaar op woensdag 12 maart 1980, is begraven aldaar (Buitenwoelhof), boekhouder (1916). Geert werd 89 jaar.

Geert trouwt Appingendam op donderdag 12 oktober 1916 met Trijntje van Sloten, dochter van Frans van Sloten en Sietje Veldman. Trijntje is geboren Appingendam op woensdag 28 september 1887, is overleden op vrijdag 11 februari 1972, is begraven Veendam. Trijntje werd 84 jaar.

Van Geert en Trijntje is een kind bekend:

1  Roelf Frans Boiten is geboren rond 1919, is overleden Veendam op zaterdag 14 oktober 1989, direkteur kartonfabriek. Roelf werd ongeveer 70 jaar.

Roelf was gehuwd met Jurrien Dijkhuis. Jurrien is geboren Warns op vrijdag 12 mei 1916, is overleden Veendam op maandag 26 november 2001. Jurrien werd 85 jaar.

VII-C  Harm Boiten, zoon van Roelf Boiten (VI-C) en Antje Reurich, is geboren Veendam op woensdag 15 februari 1899, predikant (1926).

Harm trouwt Veendam op donderdag 20 mei 1926 met Johanna Tetskina Olthof, dochter van Gerrit Olthof en Kristina Alagonda Sulman. Johanna is geboren Veendam op woensdag 29 januari 1902.

Van Harm en Johanna is een kind bekend:

1  N.N., zie VIII-A.

VII-D  Adriaan Boiten, zoon van Wubbo Boiten (VI-D) en Tietje ter Veer, is geboren Winsum op maandag 7 oktober 1889, is overleden Groningen op woensdag 3 mei 1972, is begraven aldaar (Selwelderhof), handelsreiziger. Adriaan werd 82 jaar.

Adriaan trouwt Nieuwe Pekela op donderdag 18 april 1918 met Fenna Meijer, dochter van Harm Meijer en Jantina Kuiper. Fenna is geboren Nieuweschans op woensdag 3 mei 1893, is overleden Groningen op zaterdag 17 augustus 1946. Fenna werd 53 jaar.

Van Adriaan en Fenna is een kind bekend:

1  Harm Boiten is geboren Groningen op vrijdag 28 mei 1920, is overleden Neuengamme [D] op zondag 25 maart 1945. Harm werd 24 jaar.

VII-E  Jan Boiten, zoon van Wubbo Boiten (VI-D) en Tietje ter Veer, is geboren Winsum op donderdag 2 maart 1893.

Jan trouwt Bedum op woensdag 2 oktober 1918 met Margaretha Willemina van Dijken, dochter van Arnoldus van Dijken en Renske van der Laan. Margaretha is geboren Bedum op maandag 21 mei 1894.

Van Jan en Margaretha is een kind bekend:

1  Willemina Geertruida Boiten is geboren Stedum in mei 1928, is overleden aldaar op donderdag 7 juni 1928 (oud 18 dagen).

VII-F  Adriaan Boiten, zoon van Jan Boiten (VI-E) en Jantje Wins, is geboren Nieuwe Pekela op zondag 4 november 1894, handelsreiziger (1928).

Adriaan trouwt Groningen op donderdag 3 juni 1920 met Roelfina Drent, dochter van Roelf Drent en Grietje Muda. Roelfina is geboren Groningen op woensdag 21 november 1894.

Van Adriaan en Roelfina is een kind bekend:

1  Annetta Boiten is geboren rond 1927, is overleden Leeuwarderadeel op zondag 5 februari 1928. Annetta werd ongeveer 1 jaar.

VII-G  Adriaan Boiten, zoon van Jurrinus Henderikus Boiten (VI-F) en Berendje van der Laan, is geboren Veendam op donderdag 27 augustus 1903, is overleden op zaterdag 19 maart 1988, is begraven Hoogezand (Stillehof), handelsreiziger (1931). Adriaan werd 84 jaar.

Adriaan trouwt Onstwedde op maandag 18 mei 1931 met Aleida Fenje Niemeijer, dochter van Hanno Niemeijer en Engelina Sijpkes. Aleida is geboren Onstwedde op donderdag 4 augustus 1910, is overleden Hoogezand op dinsdag 11 september 2007 (www.mensenlinq.nl). Aleida werd 97 jaar.

Van Adriaan en Aleida is een kind bekend:

1  Hanno Boiten is geboren Wildervank rond 1934, is overleden Groningen op zaterdag 2 maart 1935. Hanno werd ongeveer 1 jaar.

VII-H  Johannes Boiten, zoon van Jelis Boiten (VI-H) en Saartje Snijder, is geboren Muntendam op donderdag 25 juli 1867, is overleden aldaar op maandag 13 februari 1928, is begraven aldaar (Oude begraafplaats), venter en agent van een levensverzekering Mij. (1916). Johannes werd 60 jaar.

Johannes trouwt Muntendam op donderdag 14 maart 1889 met Lammechiena Holman, dochter van Jakob Holman en Barbera Margaretha Nieholt. Lammechiena is geboren Muntendam op dinsdag 24 april 1866, is overleden aldaar op woensdag 15 juni 1960. Lammechiena werd 94 jaar.

Van Johannes en Lammechiena zijn negen kinderen bekend:

1  Jelis Boiten is geboren Muntendam op dinsdag 8 oktober 1889, zie VIII-B.

2  Jakob Boiten is geboren Muntendam op zondag 17 april 1892, electromonteur (1916).

Jakob trouwt Sloten op donderdag 25 mei 1916 met Alberdina Attema, dochter van Pier Attema en Jeltje Bakker. Alberdina is geboren Amsterdam op vrijdag 20 juli 1894.

3  Saartje Boiten is geboren Muntendam op dinsdag 18 juni 1895, is overleden op zaterdag 2 mei 1970. Saartje werd 74 jaar.

Saartje trouwt Muntendam op vrijdag 8 september 1922 met Habbo van der Deen, zoon van Renko van der Deen en Annechien Horinga. Habbo is geboren Meeden op maandag 17 februari 1896, is overleden op zondag 15 november 1987. Habbo werd 91 jaar.

4  Barto Boiten is geboren Muntendam op maandag 3 januari 1898, is overleden op vrijdag 16 december 1977, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Barto werd 79 jaar.

Barto trouwt Appingendam op vrijdag 11 juli 1924 met Martha Waalkema, dochter van Matheus Waalkema en Kornelia Mulder. Martha is geboren Solwerd op maandag 30 september 1901, is overleden op donderdag 10 november 1988, is begraven Muntendam. Martha werd 87 jaar.

5  Willem Boiten is geboren Muntendam op zondag 20 mei 1900, zie VIII-C.

6  Gerhardus Boiten is geboren Muntendam op zaterdag 24 januari 1903, is overleden op maandag 4 december 1989, is begraven Veendam (Buitenwoelhof). Gerhardus werd 86 jaar.

Gerhardus was gehuwd met Anni Wilhelmine Hippen. Anni is geboren op vrijdag 14 september 1906, is overleden op vrijdag 13 maart 1992. Anni werd 85 jaar.

7  Jantina Boiten is geboren Muntendam op zondag 5 november 1905.

Jantina trouwt Muntendam op woensdag 24 augustus 1932 met Gerke de Jong, zoon van Freerk de Jong en Gerritje van Mol. Gerke is geboren Haarlem in 1905.

8  Arendina Boiten is geboren Muntendam op maandag 24 augustus 1908, is overleden aldaar op dinsdag 18 maart 1919. Arendina werd 10 jaar.

9  Johanna Lammechina Boiten is geboren Muntendam op dinsdag 25 oktober 1910.

VII-I  Willem Boiten, zoon van Jelis Boiten (VI-H) en Saartje Snijder, is geboren Muntendam op donderdag 29 oktober 1874, is overleden aldaar op vrijdag 18 augustus 1944, is begraven aldaar (Muntendam oud), venter. Willem werd 69 jaar.

Willem trouwt Muntendam op zondag 15 september 1895 met Wiechertje Loots, dochter van Albert Loots (V-L.6) en Hinderkien Boiten. Wiechertje is geboren Muntendam op zaterdag 1 juli 1876, is overleden aldaar op maandag 31 mei 1943. Wiechertje werd 66 jaar.

Van Willem en Wiechertje zijn acht kinderen bekend:

1  Jelis Boiten is geboren Muntendam op zaterdag 28 december 1895, is overleden aldaar op vrijdag 3 januari 1896.

2  Hendrikje Boiten is geboren Muntendam op zondag 31 januari 1897, is overleden op donderdag 9 maart 1989, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Hendrikje werd 92 jaar.

Hendrikje trouwt Muntendam op donderdag 3 mei 1928 met Klaas Kerstholt, zoon van Georgius Johannes Hendericus Kerstholt en Grietje Klatter. Klaas is geboren Muntendam op zondag 17 april 1892, is overleden aldaar op vrijdag 5 juni 1959. Klaas werd 67 jaar.

3  Jelis Boiten is geboren Muntendam op maandag 18 juli 1898, is overleden op donderdag 17 februari 1972. Jelis werd 73 jaar.

Jelis trouwt Muntendam op donderdag 17 november 1927 met Hilje Lamein, dochter van Frederik Lamein en Lammechien de Vries. Hilje is geboren Muntendam op donderdag 30 maart 1905, is overleden op maandag 8 maart 1982. Hilje werd 76 jaar.

4  Albert Boiten is geboren Muntendam op dinsdag 19 november 1901, is overleden aldaar op zondag 24 november 1901.

5  Saartje Boiten is geboren Muntendam op maandag 24 oktober 1904, is overleden aldaar op zaterdag 29 oktober 1904.

6  Albert Boiten is geboren Muntendam op vrijdag 14 juni 1907, is overleden aldaar op vrijdag 13 februari 1920. Albert werd 12 jaar.

7  Saartje Boiten is geboren Muntendam op maandag 12 juni 1911.

Saartje trouwt Muntendam op zaterdag 11 mei 1935 met Ulpen Poppen, zoon van Kier Poppen en Trijntje Stutvoet. Ulpen is geboren Nieuwe Pekela op zaterdag 24 december 1910.

8  Jantje Boiten is geboren Muntendam op donderdag 6 augustus 1914, is overleden op vrijdag 19 mei 1961, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Jantje werd 46 jaar.

Jantje trouwt Muntendam op donderdag 29 oktober 1936 met Gijsbert Klein, zoon van Jan Klein en Aaltje Lokhorst. Gijsbert is geboren rond 1914.

VII-J  Simon Boiten, zoon van Jelis Boiten (VI-H) en Saartje Snijder, is geboren Muntendam op zaterdag 6 januari 1877, is overleden aldaar op vrijdag 11 juni 1926. Simon werd 49 jaar.

Simon trouwt Muntendam op woensdag 5 april 1905 met Annechien van der Laan, dochter van Andries van der Laan en Geertje Seip. Annechien is geboren Anloo op donderdag 28 oktober 1880, is overleden Muntendam op dinsdag 29 november 1927. Annechien werd 47 jaar.

Van Simon en Annechien zijn vijf kinderen bekend:

1  Jelis Boiten is geboren Muntendam op dinsdag 27 maart 1906, is ongehuwd overleden aldaar op zondag 27 augustus 1933, is begraven Wildervank (Dalweg). Jelis werd 27 jaar.

2  Andries Boiten is geboren Muntendam op donderdag 9 mei 1907, is overleden op maandag 13 mei 1963, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Andries werd 56 jaar.

Andries trouwt Muntendam op donderdag 9 mei 1935 met Grietje Kruize, dochter van Hiddo Kruize en Geesjen Wijsbeek. Grietje is geboren Muntendam op dinsdag 13 november 1906, is overleden op zondag 18 februari 2001. Grietje werd 94 jaar.

3  Saartje Boiten is geboren Muntendam op maandag 19 april 1909, is overleden aldaar op maandag 10 april 1911. Saartje werd 1 jaar.

4  Sjoerd Boiten is geboren Muntendam op vrijdag 14 oktober 1910, is overleden op dinsdag 21 mei 1974. Sjoerd werd 63 jaar.

Sjoerd was gehuwd met Mettina Scholtens. Mettina is geboren op maandag 12 januari 1914, is overleden op dinsdag 16 november 1999. Mettina werd 85 jaar.

5  Johannes Boiten is overleden Ermelo op zondag 7 maart 1937.

VII-K  Jelis Boiten, zoon van Simon Boiten (VI-I) en Tetje Pot, is geboren Muntendam op woensdag 24 augustus 1881 (Erkend bij huwelijk van de ouders), is overleden in 1932, venter. Jelis werd 51 jaar.

Jelis trouwt Muntendam op donderdag 6 oktober 1904 met Martina Holman, dochter van Hindrik Holman en Riewiena Brongers. Martina is geboren Oude Pekela op vrijdag 17 november 1882, is overleden in 1948. Martina werd 66 jaar.

Van Jelis en Martina zijn drie kinderen bekend:

1  Simon Boiten is geboren Muntendam op vrijdag 14 juli 1905, is overleden Groningen op zaterdag 29 april 1944, koopman en grossier. Simon werd 38 jaar.

Simon trouwt Veendam op zaterdag 16 juni 1934 met Geessien Martena, dochter van Marten Martena en Roelfien Nieboer. Geessien is geboren Veendam op zondag 15 september 1901.

2  Hendrik Boiten is geboren Muntendam op maandag 24 september 1906, is overleden aldaar op woensdag 11 februari 1959, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Hendrik werd 52 jaar.

Hendrik trouwt Zuidbroek op zaterdag 3 oktober 1931 met Geertruida Vos, dochter van Harm Vos en Willemina Suk. Geertruida is geboren Zuidbroek op vrijdag 23 oktober 1908, is overleden op maandag 30 mei 1994, is begraven Menterwolde. Geertruida werd 85 jaar.

3  Thijs Boiten is geboren Muntendam op zaterdag 25 december 1909.

VII-L  Roelf Boiten, zoon van Simon Boiten (VI-I) en Tetje Pot, is geboren Muntendam op maandag 9 augustus 1886, is overleden Groningen op zondag 3 december 1933, venter. Roelf werd 47 jaar.

Roelf trouwt Muntendam op donderdag 6 januari 1910 met Katharina Johanna Slor, dochter van Griete Slor en Grietje Duut. Katharina is geboren Muntendam op donderdag 22 november 1888, is overleden aldaar op vrijdag 8 mei 1942. Katharina werd 53 jaar.

Van Roelf en Katharina zijn vier kinderen bekend:

1  Tetje Boiten is geboren Muntendam op donderdag 17 februari 1910, is overleden op donderdag 7 september 1995. Tetje werd 85 jaar.

Tetje trouwt Muntendam op donderdag 13 oktober 1927 met Baltus Meijer, zoon van Derk Meijer en Henderina Katrina Slor. Baltus is geboren Muntendam op dinsdag 7 augustus 1906, is overleden Winschoten op maandag 17 december 1990. Baltus werd 84 jaar.

2  Grietje Boiten is geboren Muntendam op maandag 1 april 1912, is overleden op zondag 18 april 1993, is begraven aldaar (Oude begraafplaats). Grietje werd 81 jaar.

Grietje trouwt Muntendam op donderdag 25 september 1930 met Sander Hoving. Sander is geboren Muntendam op zondag 16 augustus 1903, is overleden op donderdag 9 mei 1985. Sander werd 81 jaar.

3  Simon Boiten is geboren Muntendam rond 1914.

Simon trouwt Wildervank op zaterdag 28 april 1934 met Johanna van Dam, dochter van Roelof van Dam en Wupke Bakker. Johanna is geboren Onstwedde rond 1914.

4  Margaretha Boiten is geboren Muntendam rond 1915, is overleden aldaar op donderdag 12 juli 1917 (2 jaaor oud). Margaretha werd ongeveer 2 jaar.

VII-M  Albert Boiten, zoon van Simon Boiten (VI-I) en Tetje Pot, is geboren Muntendam op woensdag 9 januari 1889.

Albert trouwt Muntendam op donderdag 4 september 1913 met Zwaantje Jager, dochter van Harm Jager en Eefke Luttje. Zwaantje is geboren Muntendam op vrijdag 17 augustus 1888.

Van Albert en Zwaantje is een kind bekend:

1  Harm. Boiten is geboren Muntendam rond 1915, is overleden Groningen op woensdag 2 september 1942. Harm werd ongeveer 27 jaar.

Harm was gehuwd met Derkje Ploeger, dochter van Rabbo Ploeger en Willemina Minkes. Derkje is geboren Wildervank op zondag 16 april 1916, is overleden aldaar op maandag 12 april 1943, is begraven Stadskanaal (Stadskanaal Noord). Derkje werd 26 jaar.

VII-N  Sietse Boiten, zoon van Simon Boiten (VI-I) en Tetje Pot, is geboren Muntendam op woensdag 14 maart 1894, is overleden aldaar op woensdag 17 april 1946, is begraven aldaar (Muntendam oud). Sietse werd 52 jaar.

Sietse trouwt Muntendam op donderdag 20 juli 1916 met Jantje Hooijer, dochter van Jan Hooijer en Geertje Duit. Jantje is geboren Muntendam op vrijdag 4 januari 1895, is overleden op zaterdag 3 augustus 1946. Jantje werd 51 jaar.

Van Sietse en Jantje is een kind bekend:

1  Hendrik Boiten is geboren Muntendam in 1919, is overleden aldaar op zaterdag 10 april 1920 (8 maanden oud). Hendrik werd 1 jaar.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  Jelis Boiten, zoon van Johannes Boiten (VII-H) en Lammechiena Holman, is geboren Muntendam op dinsdag 8 oktober 1889, is overleden aldaar op vrijdag 8 juni 1945, is begraven Menterwolde (Muntendam oud), manufacturier (1917). Jelis is. Jelis werd 55 jaar.

Jelis trouwt Muntendam op maandag 21 mei 1917 (1) met Cornelia Geertruida Slik, dochter van Kornelis Slik en Lammechiena Westerbrink. Cornelia is geboren Veendam op vrijdag 20 mei 1892, is overleden Muntendam op zaterdag 18 januari 1919. Cornelia werd 26 jaar.

Jelis was gehuwd (2) met Anni Engelina Bokelman. Anni is geboren op woensdag 22 januari 1902, is overleden op zondag 9 december 1951. Anni werd 49 jaar.

Van Jelis en Anni is een kind bekend:

1  Reinhard Eberman Boiten is geboren op vrijdag 2 oktober 1936, is overleden op donderdag 26 juni 1947. Reinhard werd 10 jaar.

VIII-C  Willem Boiten, zoon van Johannes Boiten (VII-H) en Lammechiena Holman, is geboren Muntendam op zondag 20 mei 1900, is overleden Hengelo op dinsdag 22 augustus 1972, is begraven Zoetermeer (Begraafplaats Binnenweg), monteur. Willem werd 72 jaar.

Willem trouwt Hengelo op donderdag 27 augustus 1925 met Aaltjen Geertruida Sotthewes, dochter van Antoni Sotthewes en Johanna Hendrika Haverkate. Aaltjen is geboren Deventer op donderdag 16 maart 1899, is overleden op vrijdag 23 december 1988. Aaltjen werd 89 jaar.

Van Willem en Aaltjen zijn zes kinderen bekend:

1  Lammechien Boiten (Giny) is geboren Den Haag op vrijdag 9 juli 1926, is overleden Zoetermeer op zondag 4 april 2010, is begraven Pijnacker. Lammechien werd 83 jaar.

2  Johanna Boiten is geboren Den Haag op zondag 18 december 1927.

3  Hendrika Boiten is geboren Den Haag op zondag 18 december 1927.

4  Alida Sara Boiten is geboren Den Haag op woensdag 19 november 1930.

5  Alberdina Barbara Margaretha Boiten is geboren op maandag 20 februari 1933.

6  Johannes Boiten is geboren Den Haag op zaterdag 19 december 1936.


Index

Aa, van der

Aaffien Roelfs (1773-1846) IV-J; Roelf Harms (?-?) IV-J

Alberts

Annechien (1759-1824) III-C

Attema

Alberdina (1894-?) VII-H.2; Pier (?-?) VII-H.2

Baalman

Ike (?-?) V-D.6

Baas

Jan Hindriks (?-?) IV-R; Luitje Jans (1793-1885) IV-R

Bakker

Hendrik Pieters (?-?) V-M.4; Hindrik (1836-1920) V-H.3; Hindrik Pieters (1823-?) IV-R.1; Hindrik Willems (?-?) V-H.3; Jeltje (?-?) VII-H.2; Klaas Jans (?-?) III-J.6; Pieter (1852-1898) V-M.4; Pieter Klaassens (1759-1841) III-J.6; Sela Willems (?-?) IV-M.4; Wupke (?-?) VII-L.3

Beekhuis

Jantje (?-?) VI-B.1

Bennema

Catharina (1738-?) IV-D

Beuiten

Annechien (1753-1800) II-C.6

Beuker

Hindrikjen Hindriks (?-1812) III-H; Wiltje Harms (?-?) V-H.3

Biemhold

Hinderkien (?-?) VI-E.2

Bijlo

Maria Johanna (1892-?) VI-K.2; Nicolaas (?-?) VI-K.2

Blaak

Harmina (?-?) VI-F.2, VI-F.6; Jacobje Jans (?-?) IV-Q

Blaauw

Geesjen Tiddes (?-?) IV-M

Blanken, van

Geertruid Peters (?-?) IV-B

Bleeker

Jacob (1824-1887) IV-P.3; Jan Alberts (?-?) IV-P.3; Trijntje (?-?) V-M.6

Bloemhof

Margaretha (?-?) V-M.7

Blokberger

Hendrikja Jacobus (?-?) V-K

Boeiten

Ida (1816-1839) IV-Q.1; Jan Hindriks (1791-?) IV-Q

Boeiten(Buiten)

Grietje (1822-1908) IV-Q.3

Boer, de

Marike Hendriks (?-?) V-A.3

Boerendans

Harmina (?-?) IV-C.2

Boerma

Antje (?-?) VI-C.10

Boeten

Reijertje (1845-1845) IV-C.3

Boiten

Aagtje(Aagje) (1817-1876) IV-P.3; Aaltje (1801-1879) IV-K.2; Aaltje (1807-1831) IV-I.2; Aaltje (1844-1846) V-L.3; Aaltje (1849-1935) V-L.5; Aaltje Hindriks (1783-1854) III-B.4; Aaltje Jans (1789-?) III-C.3; Aaltje Otten (1775-1851) III-D.3; Aaltjen Jacobs (1767-?) III-F.2; Abraham (1807-1833) IV-K.4; Abraham (1873-1874) V-J.3; Abraham (1875-1913) V-J.4; Adriaan (1829-?) IV-F.2; Adriaan (1831-1908) V-E; Adriaan (1833-1868) IV-R.6; Adriaan (1889-1972) VII-D; Adriaan (1894-?) VII-F; Adriaan (1903-1988) VII-G; Alberdina Barbara Margaretha (1933-?) VIII-C.5; Alberdina (1896-1982) VI-E.4; Albert (1829-1848) IV-R.5; Albert (1845-?) V-D.4; Albert (1889-?) VII-M; Albert (1896-1962) VI-I.8; Albert (1901-1901) VII-I.4; Albert (1907-1920) VII-I.6; Albert Hendrik (1896-1982) VI-C.10; Albert Hindriks (1803-?) III-J.7; Albert Hindriks (1806-1846) IV-S; Albert Jans (1786-?) IV-F; Alida Sara (1930-?) VIII-C.4; Allemt Hindriks (1769-?) III-E.3; Andries (1907-1963) VII-J.2; Andries Jacobs (1777-?) III-F.6; Anje (1895-1963) VI-D.4; Annechien (1750-?) II-C.5; Annechien (1827-1870) IV-F.1, IV-G.1; Annechien (1891-?) VI-I.5; Annechina Henrietta (1846-1862) IV-H.1; Annechina Johanna (1872-?) VI-A.2; Annetta (1927-1928) VII-F.1; Annette Afine (1870-1963) V-J.2; Annigjen Geerts (1779-?) III-A.1; Annigjen Geerts (1789-?) III-A.5; Antje (1909-?) VII-A.1; Arendina (1908-1919) VII-H.8; Arentje (1838-1915) V-G.1; Barto (1898-1977) VII-H.4; Berend (1827-1827) IV-N.2; Berend (1828-1903) V-J; Berendje Jacobs (1751-1821) II-D.2; Catharina (1857-1943) V-G.4; Catriena Bennema (1801-?) IV-D.1, IV-L.1; Christina Tijsina (1891-?) VI-E.1; Christoffer (1843-?) IV-U.1; Derkien (1849-1923) V-A.3; Doechina (1844-1917) V-A.2; Doede Jan (1871-1871) V-K.4; Doewina Hinderika (1896-?) VI-G.5; Eerke (1901-1980) VI-F.2; Eeske (1828-1831) IV-G.2; Egbert (1882-1949) VI-C.2; Eilko (1841-?) IV-N.9; Elisabeth (1870-1954) VI-A.1; Elizabeth (1826-1885) IV-R.4; Elizabeth (1877-1954) V-M.7; Elizabeth (1905-1995) VI-E.7; Elsje (1880-1934) V-K.6; Elsjen(Elsien) Jacobs (1807-1878) IV-A.1; Evertje Jans (1794-1864) III-H.3; Fennechien (1905-?) VI-F.4; Filippus (1856-1914) V-B.1; Fokjen Geerts (1786-?) III-A.4; Fokke Hendriks (1794-1821) III-I.5; Folkert (1832-1832) IV-F.4; Folkert Jans (1794-1833) IV-G; Folkert Simons (1834-1835) IV-G.4; Frederik (1887-1953) VI-C.5; Frederika (1880-1956) VI-B.1; Froucke Lukas (1736-1824) II-B.1, III-F, IV-J, IV-K, IV-L; Frouke (1799-1840) IV-K.1; Frouwke (1799-1840) IV-K.1; Garret Jacob (1881-1981) VI-A.5; Geerdina (1840-1915) V-H.3; Geert (1818-1840) IV-B.1; Geert (1889-1890) VI-C.6; Geert (1890-1980) VII-B; Geert Jacobs (1810-?) V-A; Geert Jans (1746-?) III-A; Geertje Jans (1797-1888) III-C.6; Geesjen (1828-1902) IV-M.3; Gerdina Doegina (1873-1945) VI-A.3; Gerhardus (1903-1989) VII-H.6; Grietje (1912-1993) VII-L.2; Grietje (1912-1912) VI-F.8; Hanno (1934-1935) VII-G.1; Hans Hindriks (1807-?) V-H; Harm (1814-1815) IV-P.1; Harm (1899-?) VII-C; Harm (1920-1945) VII-D.1; Harm Simons (1819-1849) IV-P.4; Harm. (1915-1942) VII-M.1; Henderik Lucas (1843-1844) V-C.3; Henderika (1893-?) VI-E.2; Henderina Jantina (1868-1869) V-K.3; Henderina Jantina (1876-?) V-K.5; Henderkien (1832-1909) IV-N.5; Hendrik Albert (1900-1903) VI-C.12; Hendrik Albert (1905-?) VI-C.13; Hendrik (1820-1841) IV-R.2; Hendrik (1835-1901) V-H.1; Hendrik (1836-?) IV-N.7; Hendrik (1848-?) V-D.5; Hendrik (1870-1871) VI-H.4; Hendrik (1872-1877) VI-H.5; Hendrik (1877-1935) VI-I.1; Hendrik (1906-1959) VII-K.2; Hendrik (1919-1920) VII-N.1; Hendrik Jacobs (1805-1808) IV-O.1; Hendrik Lucas (1812-1845) V-C; Hendrika (1882-1953) VI-H.9; Hendrika (1927-?) VIII-C.3; Hendrikje (1809-1856) IV-K.5; Hendrikje (1897-1989) VII-I.2; Henrietta Christina (1848-1862) IV-H.2; Herina Jantina (1889-1922) VI-G.2; Hillechien (1831-1869) IV-P.8; Hillechien (1851-1853) V-M.2; Hillechien (1857-1895) V-M.4; Hillechien (1859-?) V-E.1; Hillechien (1910-1910) VI-F.7; Hilligjen Jacobs (1789-?) III-G.3; Hinderik Jans (1789-?) III-H.1; Hinderika(Henrietta) (1865-1941) V-K.2; Hinderine Jantine (1877-?) V-J.5; Hinderkien (1823-1899) IV-M.1; Hinderkien (1852-1934) V-L.6, VII-I; Hindrik (1805-?) IV-D.3, IV-E.1; Hindrik (1815-1863) V-L; Hindrik (1818-1825) IV-A.4; Hindrik (1842-1852) IV-S.1; Hindrik (1846-1849) V-L.4; Hindrik Geerts (1791-?) IV-C; Hindrik Hindriks (1717-1791) II-C; Hindrik Jacobs (1773-1836) IV-L; Hindrik Klaassens (1757-1808) III-J; Hindrik Ottes (1782-?) III-D.5; Hindrikje (1799-1836) III-J.6; Hindrikje Jacobs (1792-1858) III-K.2; Hindrikjen Stoffers (1802-?) III-L.1; Ida (1843-1844) IV-S.2; Ida Simons (1824-1842) IV-P.5; Imke Stoffers (1804-1854) III-L.2; Ite (1898-1990) VI-D.6; Jacob (1759-?) II-C.9; Jacob (1822-1900) V-B; Jacob (1825-?) IV-M.2; Jacob (1851-1852) V-I.1; Jacob (1869-?) V-J.1; Jacob (1898-1958) VI-G.7; Jacob Hendriks (1779-1815) IV-O; Jacob Hindriks (1779-?) IV-E; Jacob Jacobs (1753-1814) III-G; Jacob Jacobs (1766-?) III-F.1; Jacob Jacobs (1797-?) IV-M; Jacob Klaassens (1759-1815) III-K; Jacoba (1830-1869) IV-M.4; Jacoba Herina (1888-1955) VI-G.1; Jacoba Hinderika (1881-?) V-J.7; Jacobien (1758-?) II-C.8; Jakob (1827-1828) IV-P.6; Jakob (1842-?) VI-A; Jakob (1863-1952) VI-G; Jakob (1864-1883) V-F.3; Jakob (1892-?) VII-H.2; Jakob (1909-2006) VI-F.6; Jakob Geerts (1780-?) IV-A; Jakob Hindriks (1767-?) III-E.2; Jakob Hindriks (1804-1830) IV-D.1, IV-L.1; Jakob Jans (1797-1864) IV-N; Jakob Ottes (1779-?) IV-I; Jakobjen (1803-1883) IV-K.3; Jan (1819-1847) IV-A.5; Jan (1823-1903) V-M; Jan (1825-?) V-I; Jan (1827-?) IV-F.1, IV-G.1; Jan (1867-1950) VI-E; Jan (1893-?) VII-E; Jan (1898-?) VI-E.5; Jan Cornelis (1875-?) VI-A.4; Jan Geerts (1783-1831) IV-B; Jan Jacobs (1756-1837) III-H; Jan Lucas (1746-?) II-B.4; Jan Lukas(Lucas) (1749-1824) III-C; Janna Jans (1782-?) III-C.1; Jantina (1855-1949) V-F.2; Jantina (1905-?) VII-H.7; Jantina Johanna (1865-1933) VI-H.1, VI-I.8; Jantine (1879-?) V-J.6; Jantje (1798-1870) III-I.6; Jantje (1804-?) III-J.3; Jantje (1813-1814) IV-J.1; Jantje (1818-1850) IV-L.4; Jantje (1830-1913) IV-N.4; Jantje (1899-1900) VI-G.8; Jantje (1914-1961) VII-I.8; Jantje Hendriks (1788-?) III-I.3; Jantje Jacobs (1792-1838) III-G.4; Jantje Jakobs (1782-?) III-G.1; Jantje Jakobs (1786-?) III-G.2; Jantje Jans (1792-1854) III-H.2; Jantje Klaassens (1765-1821) II-E.4; Jelis (1841-1925) VI-H; Jelis (1881-1932) VII-K; Jelis (1889-1945) VIII-B; Jelis (1895-1896) VII-I.1; Jelis (1898-1972) VII-I.3; Jelis (1906-1933) VII-J.1; Jimmechiena Pieterdiena (1886-1966) VI-C.4; Johanna (1842-?) IV-C.2; Johanna (1880-1941) VI-H.8; Johanna (1927-?) VIII-C.2; Johanna Lammechina (1910-?) VII-H.9; Johannes (?-1937) VII-J.5; Johannes (1841-1844) V-C.2; Johannes (1866-1866) VI-H.2; Johannes (1867-1928) VII-H; Johannes (1936-?) VIII-C.6; Johannes Hendrik Lucas (1845-1847) V-C.4; Jurrinus Henderikus (1873-1944) VI-F; Jurrinus Henderikus (1897-1945) VI-D.5; Katharina (1842-1874) V-D.3; Klaas (1809-1867) IV-U; Klaas (1853-?) V-M.3; Klaas Harmannus (1911-?) VII-A.2; Klaas Hindriks (1791-?) III-J.1; Klaas Hindriks (1792-?) III-J.2; Klaas Hindriks (1793-1847) IV-R; Klasina (1895-1896) VI-G.4; Klasina (1898-1898) VI-G.6; Kornelis Jakobs (1800-?) III-G.7; Lammechien (1926-2010) VIII-C.1; Lammedina (1891-?) VI-I.6; Lammigje (1859-1859) V-B.2; Lucas Hindriks (1811-?) IV-L.3; Luitje (1848-1869) V-M.1; Luitje Jacobs (1789-1835) IV-T; Lukas (1840-1863) V-D.2; Lukas (1892-1978) VI-C.8; Lukas Hendrik (1839-?) V-C.1; Lukas Hindriks (1775-1815) IV-D; Lukas Jacobs (1769-1847) IV-J; Lukas Jans (1792-?) III-C.4; Lukas Jans (1801-1900) IV-H; Lutgerdina (1875-1875) V-M.5; Lutgerdina (1876-1960) V-M.6; Maagjen (1803-?) IV-D.2; Margaretha (1915-1917) VII-L.4; Margjen (1803-?) IV-D.2; Margjen Jacobs (1808-?) IV-O.2; Margjen Jacobs (1808-1846) IV-E.2; Maria (1839-1888) IV-C.1; Maria (1853-1929) V-D.7; Maria Jakobs (1805-?) IV-I.1; Markus (1906-2000) VI-D.8; Nanno (1814-1877) V-D; Nanno (1881-1883) VI-C.1; Nanno (1884-1943) VII-A; Nanno(Nanne) (1856-1926) VI-B; Niesjen Jacobs (1795-1865) III-G.5; Obbe Jacobs (1771-?) IV-K; Obbe Obbes (1811-?) IV-K.6; Otto Hindriks (1780-1811) III-B.3; Otto Jacobs (1810-1877) V-F; Otto Lukas (1741-1816) III-D; Reinhard Eberman (1936-1947) VIII-B.1; Roelf (1861-1947) VI-C; Roelf (1886-1933) VII-L; Roelf Frans (1919-1989) VII-B.1; Roelfjen (1846-1928) IV-U.2; Roelof (1852-1858) V-G.3; Roelof (1864-1920) V-B.3; Saartje (1895-1970) VII-H.3; Saartje (1904-1904) VII-I.5; Saartje (1909-1911) VII-J.3; Saartje (1911-?) VII-I.7; Sibbeltje (1818-?) IV-R.1, V-M.4; Sibeltje Klaasses (?-?) V-M.4; Sietse (1894-1946) VII-N; Sietske (1850-1931) V-D.6; Sieverdina Roelfina (1858-1865) V-G.5; Sijtske Nannes Nipperus (1839-1839) V-D.1; Simon (1840-1844) V-L.1; Simon (1854-1927) VI-I; Simon (1877-1926) VII-J; Simon (1905-1944) VII-K.1; Simon (1914-?) VII-L.3; Simon Hendriks (1785-1849) IV-P; Simon Ritzes (1831-1832) IV-G.3; Sjoerd (1910-1974) VII-J.4; Stientje (1901-?) VI-D.7; Stientje Tijsiena (1900-1984) VI-F.1; Stijntje (1795-1859) III-J.5; Stijntje (1834-?) IV-N.6; Stijntje Jacobs (1809-?) IV-A.2; Stoffer Klaassens (1761-1829) III-L; Tetje (1910-1995) VII-L.1; Thijs (1909-?) VII-K.3; Tijsiena (1864-1889) V-E.3; Tjesse (1891-1979) VI-D.2; Tonnis Jacobs (1813-1896) V-G; Trijntje (1848-1929) V-F.1; Trijntje (1849-1852) V-G.2; Warnder (1894-1981) VI-C.9; Wicher (1891-?) VI-G.3; Wijcher (1838-?) V-K; Wilhelmina (1827-1827) IV-P.7; Willem (1874-1944) VII-I; Willem (1900-1972) VIII-C; Willem Jans (1800-?) III-H.5; Willemina Geertruida (1928-1928) VII-E.1; Wubbo (1862-1944) VI-D; Wubbo (1902-1967) VI-E.6; Wubbo (1906-1999) VI-F.5; Zwaantje (1851-1939) IV-U.3

Boiten(Bouten)

Andreas George (1817-1888) V-O; Jacob Luitjes (1815-?) IV-T.1; Loura Henriette (1820-1854) IV-T.3

Bokelman

Anni Engelina (1902-1951) VIII-B

Bol

Grietje Klaassens (1805-?) V-H; Klaas Jans (?-?) V-H

Boon

Hindrik Alberts (?-?) II-E.4; Sibbeltje Alberts (?-1832) III-J

Bos

Elizabeth (?-?) VI-J.1; Fennechina Sassina (1905-1994) VI-F.5; Jan (?-?) VI-F.5; Jantje Sijmons (1796-1856) IV-F.1, IV-G; Simon Ritzes (?-?) IV-G

Bouiten

Klaas (1837-?) V-H.2

Bouten

Aaltje (1801-1879) IV-K.2; Adolf Eduard (1856-1857) V-O.4; Adolphus Eduardus (1824-1905) V-P; Andreas George (1851-1920) VI-K; Andreas George (1888-?) VI-K.2; Anna Catharina (1886-1887) VI-K.1; Anna Catharina Elisabeth (1867-?) V-P.1; Jeltina Margaretha (1821-1868) IV-T.4; Louis Jacob (1856-1857) V-O.3; Martinus Johannes (1853-?) V-O.2

Brandzama

Stijntje (?-?) IV-Q.3

Brandzema

Meindert Folkert (1821-1899) IV-Q.3

Breeland

Elisina (?-?) VII-A

Broek, van der

Tietje Pieters (?-?) V-H.1

Broekema

Jetske Roelfs (1821-1894) V-G

Broeklander

Hendrik (?-?) V-D.7; Jan (1854-1926) V-D.7

Brongers

Riewiena (?-?) VII-K; Rixte (?-?) VI-G.3

Brouwer

Hindrik Jans (1802-1863) III-H.3; Jan Hindriks (?-?) III-H.3; Jantje Arends (?-?) IV-U.3

Bruins

Fennechien Bruine (?-?) V-G.4

Buijten

Peter (1823-?) IV-B.4; Roelof (1819-?) IV-B.2

Buiten

Aagtje (1817-1876) IV-P.3; Abraham (1845-1886) V-N; Abraham (1877-1877) V-N.3; Abraham (1908-?) VI-J.1; Albert (1870-1882) V-N.1; Geertruida (1873-1934) V-N.2; Hendrik (1882-?) V-N.6; Jakob (1877-?) V-N.4; Jakob (1878-1923) VI-J

Buiten(Boeiten)

Jacobje (1820-1865) IV-Q.2

Buitink

Jan Geerts (1783-1831) IV-B

Buseman

Geertruida (?-?) V-N.2

Cijtses

Geertien (?-?) III-C

Collin

Henrieta Christiena (?-?) IV-H

Dam, van

Johanna (1914-?) VII-L.3; Roelof (?-?) VII-L.3

Deen, van der

Habbo (1896-1987) VII-H.3; Renko (?-?) VII-H.3

Dekker

Aaltje Luitjes (?-?) IV-M.1; Fedde (1834-?) IV-M.4; Luitje Feddes (?-?) IV-M.4

Dijk

Christina (?-?) VI-F.5

Dijk, van

Fennetje (?-?) IV-C.1; Grietjen (1827-1910) V-F; Teunis (?-?) V-F

Dijken, van

Arnoldus (?-?) VII-E; Margaretha Willemina (1894-?) VII-E

Dijkhuis

Jurrien (1916-2001) VII-B.1

Dijkinga

Boukje (?-?) VI-E.5

Dik

Jan Hindriks (1775-1861) III-D.3

Dop

Geertruid Jans (?-?) IV-U.2

Douwes

Tijsina (?-?) V-E

Drent

Evert Jans (?-?) II-D.5; Roelf (?-?) VII-F; Roelfina (1894-?) VII-F

Drenth

Detmer Jans (?-?) V-G.4; Geert (1856-1923) V-G.4; Maria Jans (?-?) IV-E.2

Driesten, van

Hindrikjen Kornelis (1760-1826) III-G

Drost

Hinderkien Hindriks (?-?) V-L

Duit

Derk Reinders (?-?) III-K.2; Geertje (?-?) VII-N; Harm Derks (?-?) III-K.2

Duut

Grietje (?-?) VII-L

Eding

Trientje (?-?) VI-G.7

Eekhof

Johannes (1823-?) IV-M.3; Wilhelmina (?-?) IV-M.3

Eijnders

Jantje (?-?) IV-N

Ekkel

Jan Pieters (?-?) III-G.3; Pieter Jans (?-?) III-G.3

Engelsman

Berend (?-?) IV-N; Hinderina Berends (1801-1866) IV-N

Feenstra

Diewerytje Baukes (?-?) V-P; Jacob (?-?) V-P.1; Pieter (1855-1889) V-P.1

Feijerabend

Wilhelmina Constante (?-?) IV-T.3

Feiken

Stijntje Harms (?-?) III-C.6

Folbert

Gerhard (?-?) VI-C.13; Johanna Elisabeth (1903-?) VI-C.13

Folkerts

Albert (?-?) III-C

Geerts

Annigjen (?-1782) II-A

Geuchies

Grietje (?-?) IV-N.4

Geugjes

Swaantje (?-?) III-D

Glim

Fokkien Hanssens (1781-1813) IV-J; Fokkien(Fokjen) Hanssens (1781-1813) IV-J; Geertje Hanses (1777-1849) IV-D.1, IV-L; Hans Harms (?-?) IV-L

Goeree

Hendrik Jogehans (?-?) IV-U.3; Renger (1842-1899) IV-U.3

Goet

Jacob Hansen (?-?) III-D; Maria Jacobs (1739-?) III-D

Grashuis

Aaltien (1899-1992) VI-C.10; Theunis Klaas (?-?) VI-C.10

Greven

Geertruid Geerts (?-?) V-N

Groenewold

Dertina Ottielina (1894-1950) VI-C.8; Geert (?-?) VI-C.8; Martha (?-?) V-D.3

Groot, de

Abraham Meints (?-?) IV-S; Alberdina Annechiena Anderina (1909-1928) VI-F.2; Jan (1877-1953) VI-B.1; Jantje Abrahams (1815-1879) IV-S; Roelf (?-?) VI-F.2; Wilto (?-?) VI-B.1

Grooth, de

Johanna (1885-1971) VII-A; Klaas (?-?) VII-A

Gruben

Aaltje (?-?) VI-I.6

Gruppelaar

Pieter Sjoerds (1792-1876) III-G.5; Sjoerd Pieter (?-?) III-G.5

Haakschop

Lummigjen (1775-1850) III-I

Hage

Rachelina Martijna (?-?) V-P.1

Haijen

Elijzabeth Hindriks (?-?) IV-R

Hanses

Reinke (?-?) III-E.4

Hanskes

Aaltje (?-?) III-G.3

Harms

Hans (?-?) IV-J; Martje (?-?) III-J.6; Roelfien (?-?) III-K.2

Hartsema

Trijntje Gerrits (?-?) V-E.1

Have, ten

Heintje (?-?) IV-C.2

Haverkate

Johanna Hendrika (?-?) VIII-C

Hazewinkel

Abraham Ottes (?-?) V-J; Albertje (1841-1912) V-J; Geuchien Roelfs (1817-1903) IV-N.4; Roelf Cornelis (?-?) IV-N.4

Hemmes

Grietje (1901-1981) VI-C.9; Jan (?-?) VI-C.9

Hendriks

Klaas (1728-?) II-E

Heslinga

Rienje (?-?) VI-D.8

Hindriks

Allemt (1766-?) III-E.1; Anne (1720-?) I.5; Annigjen (1731-?) I.9; Berentje (1745-?) II-C.2; Berentje (1773-?) III-E.5; Geertjen (1725-?) I.7; Hindrik (1743-1791) III-E; Hindrik (1774-?) III-E.6; Jacob (1715-?) I.3; Jacob (1722-?) II-D; Jacob (1749-?) II-C.4; Jacobien (1756-?) II-C.7; Jan (1710-?) II-A; Jantje (1747-?) II-C.3; Lukas (1712-?) II-B; Trijntje (?-?) III-C.3; Zwaantje (1770-?) III-E.4

Hindrix

Hindrickien (?-?) II-E

Hippen

Anni Wilhelmine (1906-1992) VII-H.6

Hiskias

Aaltje (?-?) IV-I

Hoedjer

Hendrik (?-?) IV-E; Jantje Hindriks (?-1831) IV-E

Hoekzema

Jimmechien (1820-1891) VI-C

Hoetjer

Jantje Hindriks (1766-1831) IV-O; Jantje.hindriks (?-?) IV-F

Hohnfeldt

Ernst Joseph (1814-1853) IV-T.3; Ernst Ludwig (?-?) IV-T.3

Holman

Hindrik (?-?) VII-K; Jakob (?-?) VII-H; Lammechiena (1866-1960) VII-H; Martina (1882-1948) VII-K

Hont

Hilligje Adriaans (?-?) IV-F

Hooijer

Jan (?-?) VII-N; Jantje (1895-1946) VII-N

Hordt

Adriaan Harms (?-?) IV-F

Horinga

Annechien (?-?) VII-H.3

Hort

Adriaan Harms (?-?) IV-E, IV-O

Hoving

Sander (1903-1985) VII-L.2

Huges

Geertje (1848-?) V-K

Hulsink

Harmannus (1842-?) V-A.2; Klaas Derks (?-?) V-A.2

IJmker

Ida Jans (1819-1870) V-M; Jan Andries (?-?) V-M

Jacobs

Almt (?-?) II-C; Eefke Hindriks (1801-?) III-I.7; Elsien (?-?) III-A; Hindrik (1761-1808) III-I; Jacob (1749-?) II-B.1, III-F; Jantje (1759-1817) II-D.5; Lijzabeth (?-?) III-E; Trijntje (?-?) IV-K.3

Jager

Derk (1864-1939) VI-H.1; Harm (?-?) VII-M; Hemme (?-?) VI-H.1; Hemmechien (1897-1977) VI-I.8; Zwaantje (1888-?) VII-M

Jakobs

Janna (?-?) III-C

Jans

Elisabeth (1741-?) II-A.4; Geertien (1737-?) II-A.2; Geertien (1738-?) II-A.3; Geertjen (1736-?) II-A.1; Hindrik (1744-?) II-A.5; Jacob (1749-?) II-A.7; Jannetie (?-?) I; Lourens (?-?) IV-K.2

Jansen

Jan (?-?) IV-C.2; Jan (1844-1911) IV-C.2; Jannetje (?-?) IV-C.2

Jeltes

Tjakkien (?-?) IV-E

Jonas

Nieltje (?-?) III-J.6

Jong, de

Freerk (?-?) VII-H.7; Gerke (1905-?) VII-H.7

Jonge, de

Eltje (?-?) VI-H.1; Jantje Jelis (1817-?) V-L; Jelis Feike (?-?) V-L

Kamp, van der

Drietje (?-?) IV-C

Kampinga

Jan (1874-1958) V-M.6; Luitje (?-?) V-M.6

Karsijns

Hinderika (?-?) VI-E

Karssen, van

Maria (?-?) V-C

Keiser

Trijntje Tonnis (1779-1843) IV-I

Kerkstra

Aaltje Luitjes (?-?) IV-U.2; Geert (1844-1925) IV-U.2

Kerstholt

Georgius Johannes Hendericus (?-?) VII-I.2; Klaas (1892-1959) VII-I.2

Ketelaar

Derkje Hindriks (1786-1865) IV-A; Hendrik Wiechers (?-?) III-H.2; Wiecher Hendriks (1789-1853) III-H.2

Klaassens

Mattje (?-?) III-H.3; Trijntje (?-?) IV-K.2

Klatter

Grietje (?-?) VII-I.2

Klein

Albert (1779-1836) V-D; Frederica Alberts (1815-1908) V-D; Gijsbert (1914-?) VII-I.8; Jan (?-?) VII-I.8; Maria Wilhelmina (?-?) V-D.7

Klok

Jan Jans (?-?) IV-K

Klompjen

Aagje Hindriks (?-?) IV-P

Klootsema

Jacoba (?-?) VI-E.1

Klugkist

Geertruid (1898-?) VI-E.5; Hendrik (?-?) VI-E.5

Koning

Elisabeth (1880-?) VI-J; Hindrik (?-?) VI-J

Kooiman

Janna (?-?) VI-F.6

Koolman

Annechien Olferts (?-?) V-I, VI-A

Kooten, van

Helena (?-?) VI-D.2

Korthuis

Barteld Hendriks (?-?) IV-M.1; Luitje Bartelds (1820-1904) IV-M.1

Koster

Jantje Abrams (?-1847) IV-K

Kraak

Johannes (?-?) V-B.1; Lammigje (1848-1933) V-B.1

Kreeft

Everdina Cornelia (1908-1981) VI-E.6

Kremer

Klaas (?-?) VI-G; Stijntje Egberts (?-?) III-H.2

Kroon

Grietje Jacobs (1798-1825) IV-Q; Harm (1838-1904) V-D.3; Jacob Jurriens (?-?) IV-Q

Kruize

Grietje (1906-2001) VII-J.2; Hiddo (?-?) VII-J.2; Jaapien (?-?) VI-C.8

Kuiper

Geert (?-?) VI-C.2; Jantina (?-?) VI-D.7, VII-D; Jantina (1889-1941) VI-C.2

Laan, van der

Andries (?-?) VI-H.9, VII-J; Annechien (1880-1927) VII-J; Berendje (1873-1943) VI-F; Eerke (?-?) VI-F; Renske (?-?) VII-E; Sjoert (1882-1940) VI-H.9

Lamein

Frederik (?-?) VII-I.3; Hilje (1905-1982) VII-I.3; Hindrik Jelies (?-?) IV-Q.2

Lamein(Lamain)

Uildrik (1814-1881) IV-Q.2

Lever

Neeltje Hendriks (?-?) V-H

Lier

Elfriede (1904-1991) VI-D.6

Liever

Robert (?-?) VI-D.6

Lodewijks

Stijntje Jans (?-?) IV-P.3

Lokhorst

Aaltje (?-?) VII-I.8

Looijenga

Hemmechien (?-?) VI-D.5

Loots

Albert (1848-1890) V-L.6; Jan (?-?) V-L.5, V-L.6; Tjerk (1845-1900) V-L.5; Wiechertje (1876-1943) VII-I

Lucas

Aaltje (?-?) III-K.2; Hindrik (?-?) I

Luik

Jessie B (1888-?) VI-A.5; John Cazier (?-?) VI-A.5

Luitjes

Trientje (?-?) IV-J

Lukas

Hindrik (1738-1791) III-B; Jantje (1743-?) II-B.3

Lukje

Berend (?-?) VI-I.6; Berend (1890-?) VI-I.6

Lumkes

Jan Jogchums (1775-1856) III-K.2; Jogchum Jans (?-?) III-K.2

Luttje

Eefke (?-?) VII-M; Jurrien (?-?) IV-P.8; Pieter (1834-1921) IV-P.8

Luxen

Anna Catharina Elizabeth (1784-1861) IV-T

Marshall

Chas C (?-?) V-J.2

Martena

Geessien (1901-?) VII-K.1; Marten (?-?) VII-K.1

Meijer

Anna Pieters (?-?) IV-P.8; Baltus (1906-1990) VII-L.1; Derk (?-?) VII-L.1; Fenna (1893-1946) VII-D; Freerk (1896-?) VI-D.7; Harm (?-?) VI-D.7, VII-D; Herina (?-?) VI-G; Jacob Pieters (1803-1876) IV-K.3; Jan Jelles (?-?) III-G.4; Jelle Jans (1793-1879) III-G.4; Pieter Jans (?-?) IV-K.3

Merckens

Johannes (?-?) V-C; Zwaantje (1811-?) V-C

Merema

Jan Barteld (1891-?) VI-E.1; Tjark (?-?) VI-E.1

Meuken

Eildert (1880-1961) VI-H.8; Lammert (?-?) VI-H.8

Meulen, van der

Anneta Frederieka (1806-1883) IV-H; Pieter (?-?) IV-H

Minkes

Willemina (?-?) VII-M.1

Moes

Ansje (?-?) VI-D

Mol, van

Gerritje (?-?) VII-H.7

Muda

Grietje (?-?) VII-F

Mulder

Antje (?-?) V-F.1; Gepke(Kattie) (1843-1925) VI-A; Jan Cornelis Harmensz (?-?) V-I; Jan Kornelis (?-?) VI-A; Jan (?-?) IV-C; Jennigjen (?-1845) IV-C; Kornelia (?-?) VII-H.4; Ubbina Jans (1825-?) V-I; Wiechertje Harms (?-?) V-L.5, V-L.6

Muller

Hendrica Helena (?-?) VI-K.2

Nannes

Stientje (?-?) IV-K.5

Negen

Fennechien Jacobs (?-?) III-G.5

Nieboer

Harm Harms (1797-1841) III-C.6; Harm Hindriks (?-?) III-C.6; Roelfien (?-?) VII-K.1

Nieborg

Grietje Trijntje (1907-2002) VI-D.8; Harm (?-?) VI-D.8

Nieholt

Barbera Margaretha (?-?) VII-H

Niemeijer

Aleida Fenje (1910-2007) VII-G; Hanno (?-?) VII-G

Nieuwenhuis

Trijntje (?-?) V-P.1

Nijhuis

Zwaantje (?-?) VI-C.9

Nipperus

Nanne Franssen (1742-?) IV-D; Sijtske(Sietske) Nannes (1765-1838) IV-D

Noeres

Auguste Johanna (?-?) VI-D.6

Noorda

Grietje (?-?) VI-C.2

Nuisker

Jurjen Berends (?-?) V-E; Stientje (1832-1911) V-E

Olthof

Gerrit (1858-1938) VII-C; Johanna Tetskina (1902-?) VII-C

Oorburg

Lutgert Heijer (?-?) V-M

Oosterbaan

Jacobus (?-?) VI-G.3; Lummechien (1886-?) VI-G.3

Osinga

Antje Mammens (?-?) V-A.2

Otterloo, van

Anna Catharina (1813-1885) V-O; Martinus (?-?) V-O

Ottes

Aaltjen (?-?) II-B; Lukas (1767-?) III-D.1; Swaantje (1771-1851) III-D.2

Padmos

Martijntje (?-?) VI-F.1

Pater

Heindo (?-?) VI-J.1; Marchiena (1912-?) VI-J.1

Pekelder

Fennechien (?-?) VI-F

Pieters

Martje (?-?) III-G; Tonnis (?-?) IV-I

Pik

Jacob (?-?) III-B; Margien Jacobs (1753-1837) III-B; Meint (1833-?) IV-M.4; Sjoert Jans (?-?) IV-M.4

Pinksterboer

Catharina Luitjes (1764-1815) III-K; Luitje Alberts (?-?) III-K

Ploeger

Derkje (1916-1943) VII-M.1; Rabbo (?-?) VII-M.1

Pool

Viliana Lamberta (?-?) VI-K

Poppen

Kier (?-?) VII-I.7; Ulpen (1910-?) VII-I.7

Postma

IJske Jouws (?-?) V-A.3; Pieter (1843-1879) V-A.3

Pot

Hinderkien (?-?) VI-I; Tetje (1853-1932) VI-I

Pottjewied

Tijtje (1839-?) V-N

Pottjewijd

Jacob Clasens (?-?) V-N; Tijtje (1839-?) V-N

Prins

Egbert Roelfs (1800-?) IV-D.2; Roelf Egberts (?-?) IV-D.2

Pronk

Hendrik Jacobs (?-?) IV-E.2; Jacob Filippus (?-?) IV-E.2

Prummel

Aukje Jans (1809-1878) IV-U

Raben

Frederik Willem Marie (1869-?) V-P.1; Johannes Theodorus (?-?) V-P.1

Reiers

Jantien(Jantjen) Jacobs (?-1781) II-D

Reurich

Antje (1861-1909) VI-C; Egbert (1824-1877) VI-C

Riemeijer

Geessien (?-?) VI-C.5

Riemer

Lammmigje Roelofs (1796-1880) IV-B; Roelof (?-?) IV-B

Rijgersma, van

Anna (1833-?) V-P; Sigefridus Gardingius (?-?) V-P

Roelfsema

Elisabeth Geerts (1814-1877) V-A

Rogaar

Aaltje Harms (1789-1864) IV-P; Harm Derks (?-?) IV-P

Romp

IJtje (?-?) IV-P.8

Roy

Nellie (?-?) VI-A.5

Rozendal

Geert (?-?) VI-F.4; Jan Engelke (1904-?) VI-F.4

Ruttink

Elisabeth Sophia (?-?) VI-C.13

Schierhout

Grietje Jans (?-?) III-G.4

Schipper

Grietje (?-?) VI-F.4

Schippers

Harm (?-?) III-B.4

Schippers(Scheppers)

Antoni Harms (1767-1848) III-B.4

Scholtens

Mettina (1914-1999) VII-J.4

Schoon

Lambertus (?-?) VI-C.5; Sibelina Gezina (1886-1990) VI-C.5

Schrader

Aaltje Kornelius (?-?) V-F.2

Schripsema

Riemer (1903-1957) VI-E.7; Willem (?-?) VI-E.7

Schuit

Marijke Stoffers (?-?) IV-P.3

Schurink

Roelofje (?-?) V-B.1

Schuur

Harm (?-?) V-F.1; Harm (1847-1904) V-F.1

Schuuring

Femmigje (1825-1889) V-B; Philip Herms (?-?) V-B

Seip

Geertje (?-?) VI-H.9, VII-J

Siepel

Lucas (?-?) VI-G.7; Marchien (1897-1971) VI-G.7

Sijbens

Eeske (?-?) IV-G

Sijpkes

Engelina (?-?) VII-G

Sijwerts

Albertje (?-?) IV-A.1

Sikkema

Jan (?-?) VI-D.4; Roelf (1896-1977) VI-D.4

Sissing Kremer

Dievertje Jacoba Sissing Kremer (1857-1934) VI-G

Sjourts

Aeltjen (?-?) III-B

Slik

Cornelia Geertruida (1892-1919) VIII-B; Kornelis (?-?) VIII-B; Roelf Jacobs (1752-1827) II-D.2

Slor

Griete (?-?) VII-L; Henderina Katrina (?-?) VII-L.1; Katharina Johanna (1888-1942) VII-L

Sloten, van

Frans (?-?) VII-B; Trijntje (1887-1972) VII-B

Smeltekop

Geert Hindriks (?-?) V-M; Lutgerdina (1837-1918) V-M

Smid

Eijsina (?-?) VI-J; Harm Jans (1815-1899) IV-R.4; Jan Harms (?-?) IV-R.4

Smidt

Doedo Jans (?-?) V-K; Jakoba (1844-1873) V-K

Smilde

Albbertje (?-?) V-N.2

Smit

Geertje (?-?) V-B; Trientje (?-?) VI-E.7; Willemtje (?-?) VI-D.4

Snijder

Johannes Willems (?-?) VI-H; Saartje (1843-1928) VI-H

Snijders

Geertje (?-?) VI-H.8; Saartje (1843-1928) VI-H

Sotthewes

Aaltjen Geertruida (1899-1988) VIII-C; Antoni (?-?) VIII-C

Speelman

Hermina Harms (?-?) V-M; Hinderkien Hindriks (?-?) IV-Q.2

Starke

Jan (1872-1951) V-N.2; Renger (?-?) V-N.2

Steegenga

Jantje (?-?) VI-F.6

Steerenberg

Klaas Lourens (1775-1847) IV-K.2

Steffens

Lammechien (?-?) III-K

Stenhuis

Aafjen (?-?) III-B.4

Stoffers

Everdina (?-?) VI-E.4

Strate

Hemme (?-?) IV-M

Strengholt

Daniel Martinus (1857-?) V-E.1; Jozef Martens (?-?) V-E.1

Stronck

Petronella (1855-1903) VI-K; Pieter Alexander (?-?) VI-K

Stutvoet

Jetta Hindriks (?-?) VI-B; Trijntje (?-?) VII-I.7

Suk

Willemina (?-?) VII-K.2

Sulman

Kristina Alagonda (1858-1954) VII-C

Taai

IJkjen(Rikze) Simons (?-?) III-I

Tettle

Ella (?-?) VI-A.5

Tonnis

Willem Jans (?-?) IV-S

Tunteler

Jan Hindriks (?-?) III-B

Uitvlugt

Frederikus (1877-1966) V-M.7; Jan (?-?) V-M.7

Veentjer

Egbert Hendriks (1817-?) IV-K.5; Hendrik Egberts (?-?) IV-K.5

Veer, ter

Tietje (1865-1949) VI-D; Tjesse (?-?) VI-D

Veldman

Frederika Klazina (1897-?) VI-D.5; Janna Jans (?-?) VI-H; Lambertus (?-?) VI-D.5; Sietje (?-?) VII-B

Velink

Annechien Roelfs (?-?) IV-R.4

Venema

Geert (?-?) III-C.3; Lukas Geerts (1787-?) III-C.3

Vink

Cornelia Maria Adriana Elisabeth (1892-?) VI-K.2

Visscher

Geurt (?-?) IV-C.2

Visser

Barend (1832-1894) IV-C.2

Vlag, van der

Gezinus (1855-1945) V-D.6; Steffen (?-?) V-D.6

Voorma

Hindrik Reinders (1779-1826) III-D.2

Vos

Geertruida (1908-1994) VII-K.2; Harm (?-?) VII-K.2

Vosman

Annechien (?-?) IV-M.4

Vries, de

Arentje Geerts (1809-1838) V-G; Lammechien (?-?) VII-I.3

Vrieze, de

Jan (1852-1920) V-F.2; Roelf Klaassens (?-?) V-F.2

Waal, de

Johannes Gabriel (?-?) VI-F.1; Johannes Martinus (1903-1981) VI-F.1

Waalkema

Martha (1901-1988) VII-H.4; Matheus (?-?) VII-H.4

Wagenaar

Maria (?-?) V-O

Waker

Beerta (?-?) IV-D.2

Wanders

Jantje (?-?) IV-L

Warners

Jantje (?-?) IV-J

Werf, van der

Willempje (1820-?) IV-B.2

Werfhorst, van de

Beert (1832-1908) IV-C.1; Peel (?-?) IV-C.1

Westerbrink

Lammechiena (?-?) VIII-B

Westerhuis

Anna (?-?) VI-F.2

Wever

Eppien (1848-1936) VI-B; Geesjen Jacobs (1800-1872) IV-M; Jacob (?-?) IV-M; Tidde Jacobs (?-?) VI-B

Wickham

Florence Louise (1894-?) VI-A.5; Fred K T (?-?) VI-A.5

Wiersinga

Anna Adriana (1887-1965) VI-D.2; Willem (?-?) VI-D.2

Wijsbeek

Geesjen (?-?) VII-J.2

Wilkes

Sijwert (1805-1863) IV-A.1; Swaantje Jans (1771-1832) III-L; Wilke Arends (?-?) IV-A.1

Willems

Ida (?-?) IV-S

Wilms

Catharina Sophia (1783-1839) V-D

Wins

Jan (?-?) VI-E; Jantje (1865-1953) VI-E

Wolthuis

Albertje (1903-1988) VI-F.2; Elsie (1908-?) VI-F.6; Lucas (?-?) VI-F.2, VI-F.6

Zantinga

Geeske (1837-1904) V-H.1; Willem Jacobs (?-?) V-H.1

Ziel

Jannigjen Alberts (?-?) V-F

Zomer

Annigje Jacobs (?-?) V-J

Zootjen

Geert (?-?) IV-B

Zwaagman

Enno (?-?) VI-E.4; Enno (1896-1971) VI-E.4

Zweep

Helmer (?-?) VI-E.2; Jannes (1891-?) VI-E.2