Welkom, op de site met gegevens over de 105 kinderen die in 1809 in Roosendaal zijn geboren (gedoopt)
In het kader van de viering van 200 stadrechten voor Roosendaal hebben we getracht te achterhalen wat er van deze kinderen geworden is. Niet in alle gevallen is dat gelukt ,maar van het merendeel hebben we kunnen vaststellen of ze volwassen geworden zijn, of ze getrouwd zijn, kinderen hadden etc.

In de linker kolom vindt u een lijst van de 105 kinderen. Klik u op een naam dan verschijnt in dit venster een nieuw scherm met de gegevens. Bovenaan is steeds een deel uit het doopregister aanwezig. In 4 gevallen hebben we zelfs bidprentjes bij hun overlijden gevonden. Ook die zijn weergegeven.

Er zijn vier dopelingen van 1809 waarvan mogelijk nog rechtstreekse nazaten in Roosendaal wonen.
 

Adrianus Cornelis Luijsterburg (6-9-1809)

Genealogie tekst

Genealogie schema

Joannes Ribbens (29-11-1809)

Genealogie tekst

Genealogie schema

Cornelius Vermunt (16-5-1809)

Genealogie tekst

Genealogie schema

Cornelius van Zitteren (29-1-1809)

Genealogie tekst

Genealogie schema

Van deze vier families zijn genealogische overzichten van nakomelingen vervaardigd, zowel in tekstuele vorm als in schematische vorm. U roept deze gegevens op door te klikken op "Genealogie tekst" of "Genealogie schema"

Uit de verzamelde gegevens hebben we wat wetenswaardigheden op papier gezet die ook op deze site te zien zijn.
Publicatie van deze site op de website van het Gemeentearchief Roosendaal die ook te zien was in het Museum Tongerlohuys te Roosendaal hebben geleid tot meerdere reacties. Ook die willen we u niet onthouden

U kunt Uw reacties kwijt bij George en Wil Ross, o.a. vrijwilligers van het Gemeentearchief Roosendaal (georgeross@home.nl)